De belangrijkste punten van de drie regelingen

Met deze regelingen stimuleert de kappersbranche, waaronder FNV MOOI, en de overheid werknemers zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

LET OP: Voor de tweede regeling (Loopbaanbudget Kappersbranche) en de derde regeling (STAP-budget) geldt dat je niet verzekerd bent van toekenning van de subsidie. Je moet dan ook eerst de subsidie aanvragen, vervolgens wacht je op de goedkeuring en dan krijg je de subsidie wel of niet uitgekeerd.

Hierop is één uitzondering: heb je voor het Loopbaanbudget Kappersbranche een subsidieaanvraag gedaan in oktober 2023 en ben je zonder subsidietoekenning in de periode 1 oktober 2023 tot 1 november 2023 gestart met de activiteit, dan kun je de subsidie alsnog met terugwerkende kracht toegekend krijgen, mits je voldoet aan de overige voorwaarden in het reglement en de pot nog niet leeg is.Let op: Jouw aanvraag moet dan wel in de maand oktober 2023 bij het Branche Platform Kappers zijn ingediend. Branche Platform Kappers zal dan met terugwerkende kracht beoordelen of jij de subsidie krijgt en vervolgens de opleidingskosten betalen aan de opleider(s). Als het Branche Platform Kappers jouw aanvraag echter afwijst, zal je de gemaakte kosten zelf moeten betalen.

Voor de tweede en de derde regeling geldt dat er een plafond is en de potjes op kunnen zijn op het moment dat jij de desbetreffende subsidie aanvraagt. Het Branche Platform Kappers streeft ernaar om de goedkeuring van de subsidieaanvraag Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024 (de tweede regeling) plaats te laten vinden binnen drie (3) weken of zoveel eerder als mogelijk is, na ontvangst van het Aanvraagformulier Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024 en de vereiste bewijsstukken.
Bij de derde regeling geldt dat het UWV jouw aanmelding in behandeling neemt. Je hebt daarvoor het volgende nodig:de mogelijkheid om in te loggen via DigiD en het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing. Deze verkrijg je als volgt: voordat je het budget aanvraagt in het STAP-portaal moet je jezelf als deelnemer hebben ingeschreven bij een opleider. Nadat de inschrijving is afgerond, krijg je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs moet je uploaden bij de aanvraag van het budget.

Het UWV kan er maximaal 4 weken over doen om aanvragen goed te keuren, maar streeft ernaar dit binnen enkele werkdagen te doen.

Check bij inschrijving van je opleiding altijd wat de annuleringsvoorwaarden zijn voor het geval je geen subsidie ontvangt, zodat je geen financiële verplichtingen aangaat die je niet na kunt komen. Voor de eerste regeling (Opleidingssubsidie) geldt dat jouw werkgever de externe vakgerichte scholing betaalt die jij volgt binnen de kappersbranche.

 1. OPLEIDINGSSUBSIDIE

  Voor wie?
  Dit zijn belangrijke punten van de eerste scholingsregeling: de Opleidingssubsidie. Deze subsidie geldt alleen voor besteding binnen de kappersbranche en is uitsluitend voor kapper-werknemers, dus alleen voor die personen die onder de kappers-cao vallen.

  Wat kun je ermee?
  Het gaat om een individueel opleidingsbudget van maximaal 200 euro (per kapper-werknemer. Je mag het bedrag besteden in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Je kunt het geld gebruiken voor vakgerichte opleidingen, vakgerichte trainingen en vakgerichte cursussen in de kappersbranche, maar ook voor het bezoeken van vakgerichte evenementen en beurzen of vakgerichte demonstraties. Deze regeling loopt via je werkgever. Jouw werkgever betaalt en vraagt de subsidie bij Branche Platform Kappers aan. De BTW zal daarbij door Branche Platform Kappers niet worden vergoed.

  Hoe werkt het?
  Dit jaar mag jij zelf aangeven welke cursus je wilt volgen of welk evenement je wilt bezoeken, mits het vakgericht is. Heb je op 1 januari 2024 het geld nog niet gebruikt, dan kijk je samen met je werkgever hoe je dit budget aanwendt en wat je ermee kunt doen. Interne salontrainingen of scholing die de werkgever verplicht stelt en waar jij geen inbreng in hebt, vallen buiten de regeling.

  Hoe vraag je de Opleidingssubsidie aan?
  De Opleidingssubsidie 2023-2024 vraag je aan bij je werkgever. Je vertelt je werkgever dit jaar welke vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen in de kappersbranche je gaat volgen of welk vakgericht evenement of vakgerichte beurs je gaat bezoeken. Je werkgever schrijft je daarvoor in en betaalt.

  Wat zijn de voorwaarden?
  Jij bent werknemer in de kappersbranche en je moet het bedrag gebruiken voor externe vakgerichte scholing, bijvoorbeeld cursussen of een opleiding. Je mag van het geld ook een bezoek brengen aan een kappersevenement, kapperspresentatie of kappersbeurs. Je moet het bedrag gebruiken tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024. Jij kunt dit jaar (2023) zelf bepalen wat je met de 200 euro doet en je kan het zelfs gebruiken voor meerdere activiteiten Heb je in januari 2024 je budget nog niet ingezet, dan moet je overleggen met je werkgever hoe en waar je de 200 euro inzet. Je behoudt het recht om de 200 euro te besteden vóór 30 juni 2024.

  Wat kun je er niet mee?
  Je kunt het geld níét gebruiken voor het kopen van (kappers)materialen of (kappers)tools en het geld wordt níét contant uitgekeerd om vrij te besteden. Houd er ook rekening mee dat je je werkgever kunt vragen de extra kosten zoals overnachtingen, reizen, eten etc. te betalen. Je werkgever betaalt meestal wel, maar hij is dit niet verplicht.

  Let op: Heb je vragen over deze regeling, neem contact op met FNV MOOI.

 2. LOOPBAANBUDGET KAPPERSBRANCHE 2023/2024

  Voor wie?
  Dit zijn belangrijke punten van de tweede subsidieregeling: het Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024. Deze subsidie is bedoeld om je te ontwikkelen binnen én buiten de kappersbranche. Je kunt alleen van deze subsidie gebruikmaken als je kapper-werknemer bent en onder de cao valt.

  Wat kun je ermee?
  Het gaat om een opleidingsbedrag van maximaal 750 euro (inclusief btw) per kapper-werknemer. Je kunt dat geld aanvragen om je bijvoorbeeld te specialiseren of te verdiepen in het kappersvak of je kunt je laten bij- of omscholen en een nieuwe stap maken in je loopbaan. Denk aan een cursus nagelstyling, visagie of schoonheidsverzorging, maar je kunt ook de zorg of de horeca in of je huidige baan combineren met een andere functie waarbij je veel contact hebt met mensen. Verder kun je het geld ook aanvragen voor loopbaanadvies of een budgetcoach.

  Hoe werkt het?
  De eerste regeling van de Opleidingssubsidie loopt via je werkgever. Deze tweede regeling, Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024 genaamd, loopt niet via je werkgever maar via het Branche Platform Kappers (BPK). De Arbeidsmarktvouchers uit het vorige cao-jaar 2022/23 zijn vergelijkbaar met deze nieuwe regeling Loopbaanbudget Kappers, maar er zijn enkele verschillen. Lees de voorwaarden dus goed door. Alle voorwaarden vind je in het reglement, dat je hier downloadt.

  Hoe vraag je de subsidie van het Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024 aan?
  Om deze subsidie aan te vragen maak je gebruik van het digitale Aanvraagformulier Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024. Het aanvraagformulier vul je volledig en naar waarheid in, je ondertekent het document of drukt op akkoord en je voorziet je aanvraag van de benodigde kopieën van bewijsstukken.

  Wat zijn de voorwaarden?

  • De subsidie vraag je aan in één van de twee aanvraagtijdvakken: 1 oktober 2023 t/m 29 februari 2024 of 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024. Per aanvraagtijdvak is een budget van 50.000 euro beschikbaar. Is in het tijdvak 1 oktober 2023 t/m 29 februari 2024 het bedrag van 50.000 euro aan subsidie uitbetaald, dan kun je tot 1 maart 2024 geen subsidieaanvraag meer indienen. Is in het tijdvak 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 een bedrag van 50.000 euro aan subsidie uitbetaald, dan kun je geen subsidieaanvraag meer indienen en eindigt de regeling. Alleen gedurende de twee genoemde aanvraagtijdvakken kun je een subsidieaanvraag Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024 indienen. Na 31 mei 2024 kun je geen subsidieaanvraag Loopbaanbudget Kappersbranche 2023/2024 meer indienen;
  • De activiteit waarvoor je de subsidie aanvraagt, moet plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 juni 2024. Activiteiten die vóór 1 oktober 2023 of na 1 juli 2024 plaatsvinden, komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van deze regeling;
  • Je moet de subsidie aanvragen en toegekend krijgen vóór de start van de activiteit die je wilt volgen;
  • Let op, uitzondering: Heb je een subsidieaanvraag gedaan in oktober 2023 en ben je zonder subsidietoekenning in de periode 1 oktober 2023 tot 1 november 2023 gestart met de activiteit, dan kun je de subsidie alsnog met terugwerkende kracht toegekend krijgen, mits je voldoet aan de overige voorwaarden in dit reglement (met uitzondering van de voorwaarde dat de subsidie moet zijn toegekend voor de start van de activiteit); Jouw aanvraag moet dan wel in de maand oktober 2023 bij het BPK zijn ingediend. BPK zal dan met terugwerkende kracht beoordelen of jij de subsidie krijgt en vervolgens de opleidingskosten betalen aan de opleider(s). Als BPK jouw aanvraag echter afwijst, zal je de gemaakte kosten zelf moeten betalen.
  • Je mag op grond van deze regeling maximaal één (1) subsidieaanvraag indienen: of in het eerste aanvraagtijdvak, of in het tweede aanvraagtijdvak. De aanvraag kan bestaan uit één (1) of meerdere activiteiten;
  • Je volgt de activiteit niet onder werktijd, maar in je eigen tijd;
  • Het bureau van het Branche Platform Kappers beslist of de door de jou aangegeven activiteit(en) in aanmerking komt voor subsidie.
  • Als de aanvraag is goedgekeurd door het Branche Platform Kappers dan wordt het betreffende bedrag rechtstreeks overgeschreven naar het bedrijf waar de activiteit zal worden gevolgd.

  Wat moet je nog meer weten?
  Wees er bij, want: op is op!

  Bij deze regeling geldt: zijn er veel subsidieaanvragen voor deze scholing, dan kan de pot leeg zijn wanneer jij subsidie aanvraagt.

  Heb je vragen over deze regeling, neem contact op met FNV MOOI. 3. STAP-BUDGET

  Voor wie?
  Met het STAP-budget kunnen werkenden (ook zzp’ers) en werkzoekenden uit alle branches (dus ook kappers, schoonheidsspecialisten, voetverzorgers, nagelstylisten, visagisten en collega’s die werkzaam zijn in de wellness-branche) maximaal 1.000 euro per kalenderjaar aan subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling, zowel binnen als buiten jouw branche.

  Hieronder vind je belangrijke informatie m.b.t. de STAP-regeling én de aanvraag van het STAP-budget.

  Waar staat STAP voor?
  STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze regeling stimuleert de overheid werknemers zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken

  Wie komen er in aanmerking voor het STAP-budget?
  Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen het STAP-budget aanvragen. Het maakt niet uit of je werknemer of zzp‘er bent of dat je momenteel werkeloos bent en/of een uitkering ontvangt. Het STAP-budget is voor veel mensen in Nederland beschikbaar. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Je bent 18 jaar of ouder en je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • Je bent EU-burger of bent partner van een EU-burger;
  • Je bent in de periode van 27 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor tenminste 6 maanden in Nederland verzekerd geweest voor de volksverzekeringen;
  • Je hebt in de afgelopen 24 maanden in Nederland gewerkt, gewoond of een uitkering ontvangen;
  • De training, cursus of opleiding die je wilt volgen moet in het STAP-scholingsregister staan: https://www.stapuwv.nl/p/scholings-register;
  • Je hebt dit kalenderjaar nog geen scholing gevolgd met STAP-budget;
  • De scholing die je wilt volgen is erkend door het ministerie van OCW.

  Let op:heb je al recht op een andere vergoeding zoals studiefinanciering, studievoorschotvoucher of een lerarenbeurs, dan kun je het STAP-budget niet aanvragen omdat er dan sprake is van dubbele financiering.

  Hoe vraag je het STAP-budget aan?
  Je vraagt het STAP-budget aan via het STAP-portaal van het UWV: https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal

  Voor de aanvraag heb je het volgende nodig:

  1. De mogelijkheid om in te loggen via DigiD.
  2. Het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing. Deze krijg je als volgt: voordat je het budget aanvraagt in het STAP-portaal moet je jezelf als deelnemer hebben ingeschreven bij een opleider. Nadat de inschrijving is afgerond, krijg je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs moet je uploaden bij de aanvraag van het budget. Klik op deze link om te kijken welke opleidingen in het scholingsregister staan en onder het STAP-budget vallen: https://www.hoewerktnederland.nl/campagnes/stap/welke-opleidingen.

  Let op: er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden bij het aanvragen van het STAP-budget.

  • Wil je gebruikmaken van de subsidieregeling, vraag deze dan aan het begin van het tijdvak aan. De eerstvolgende en meteen ook laatste mogelijkheid is op 15 november 2023 om 10 uur. Dit tijdvak heeft net als alle vorige tijdvakken een subsidieplafond en hierbij geldt: op is op.
  • Het STAP-budget kun je één keer per kalenderjaar aanvragen via het UWV. Je doet de aanvraag voor één specifieke opleiding. Je opleiding mag nog niet gestart zijn op het moment dat je de aanvraag indient en ook aan het starten van de activiteit zijn regels gebonden.
  • Bij eerdere tijdvakken kon je het STAP-budget ook aanvragen voor het vinden van een coach, het bezoeken van een open dag, evenement of voor een ontwikkelbaan. Dat is voor het laatste tijdvak van 15 november niet meer mogelijk. Alleen door het ministerie van OCW erkende opleidingen komen in aanmerking én de opleiding moet in het scholingsregister staan. Door het OCW erkende opleidingen zijn: hbo-bachelors, hbo-masters, volledige mbo-opleidingen en kort hbo en mbo, zoals hbo-programma’s en mbo-basisopleidingen.
  • Check bij inschrijving van je opleiding wat de annuleringsvoorwaarden zijn als je geen STAP-budget ontvangt, zodat je geen financiële verplichtingen aangaat die je niet na kunt komen.

  Moet ik het STAP-budget terugbetalen?
  De aanvraag is niet vrijblijvend en er gelden drie voorwaarden:

  1. Je rondt de scholingsactiviteit af met een diploma of certificaat óf er geldt een aanwezigheidspercentage van 80%. Je opleider moet hiervan een bewijs van deelname kunnen overleggen.
  2. Op verzoek van het UWV moet je kunnen aantonen dat de opleiding is afgerond.
  3. Je bent verplicht alle medewerking te verlenen als er een steekproef wordt verricht om te controleren of jij de opleiding daadwerkelijk volgt of hebt gevolgd.

Let op: als je niet aan deze voorwaarden voldoet, bestaat er een kans dat je de subsidie deels of volledig moet terugbetalen.

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier