Diplomatoeslag en deelcertificaattoeslag

Werknemers tot en met 22 jaar kunnen recht hebben op diplomatoeslag van 14,92 euro bruto per maand en/of deelcertificaattoeslag van 9,97 euro bruto per maand.

Om diplomatoeslag te krijgen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een behaald vakdiploma zoals omschreven in bijlage 2 van de cao of diploma’s die daar volgens het Branche Platform Kappers gelijkwaardig aan zijn en je kunt dit diploma laten zien en op waarheid laten toetsen.
 • Je bent werkzaam in de functie haarstylist of topstylist. Ben je haarstylist allround dan heb je geen recht op diplomatoeslag.
 • Je ontvangt maximaal één diplomatoeslag tegelijk.

Om deelcertificaattoeslag te krijgen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een deelcertificaat behaald en kunt deze laten zien en op waarheid laten toetsen.
 • Je bent werkzaam in de functie haarstylist allround.
 • Je ontvangt maximaal één deelcertificaattoeslag tegelijk.

Toeslagen voor trainingen en cursussen

Voor het volgen van trainingen en cursussen bestaat ook een toeslag. Je werkgever mag in overleg met jou een aantal momenten per jaar als training aanwijzen. Er mag per week maximaal één training worden gegeven en hieraan zijn ook wat regels verbonden.

Regels m.b.t. trainingen

 • Ben je werknemer en volg je een BBL-opleiding, dan volg je maximaal 25 trainingen van 63 uur per jaar. Voor alle andere werknemers geldt: 10 trainingen met een maximum van 30 uur per jaar.
 • Train je meer, dan gelden de extra uren als werktijd. Deze extra uren worden gecompenseerd in tijd of geld.
 • Je werkgever vergoedt de eventuele extra reiskosten die je moet maken om deel te nemen aan de training.
 • Een training moet zo veel mogelijk aansluiten op je normale werktijd. Een rustperiode van minimaal een half uur tussen je normale werktijd en de training is verplicht.
 • Je hebt recht op een eenvoudige maaltijd voor rekening van de werkgever.
 • Een training moet uiterlijk om 21.30 uur zijn afgelopen.
 • Verzorg je op verzoek van je werkgever een training, dan krijg je daarvoor een vergoeding. Ook deze vergoeding is met 4,5% gestegen en is nu 38,37 euro bruto per training.
 • Trainingen mogen niet het karakter hebben van een koopavond of een andere commerciële activiteit, waarop jij onbetaalde arbeid verricht.
 • Los van de hiervoor bedoelde trainingen kun je met je werkgever in overleg afspraken maken over afzonderlijke trainingen voor een examen, voor zover dit in het belang is van jou als werknemer.
 • Bedrijfsleiders krijgen de eerste 17 trainingen die zij verzorgen niet vergoed. Deze vergoeding is namelijk verwerkt in de bedrijfsleidertoeslag.

Regels m.b.t. cursussen, shows, demonstraties en introductiebijeenkomsten:

 • Je werkgever mag je verplichten deze evenementen buiten je normale werktijd bij te wonen, te bezoeken en/of eraan mee te werken.
 • Hiervoor krijg je 100% van de uren die boven je gebruikelijke werktijd uitgaan, gecompenseerd in vrije tijd. Ook vergoedt je werkgever alle kosten die je in dit verband moet maken, inclusief de reiskosten.
 • Moet je actief aan dergelijke evenementen meewerken, dan gelden de daaraan bestede uren als werkuren. Je werkgever mag deze uren compenseren in vrije tijd.
 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier