Cao kappers, wat werd er vandaag besproken

Vandaag heeft FNV MOOI samen met CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie ANKO om de tafel gezeten voor een nieuwe cao kappers. Tijdens dit gesprek heeft FNV MOOI eerste voorstellen gedaan die in een nieuwe kappers cao moeten worden opgenomen. Deze voorstellen heeft FNV MOOI gebaseerd op de resultaten van het onlangs uitgevoerde onderzoek onder haar leden en kappers(leerlingen) in de branche. Met deze voorstellen wil FNV MOOI aan de wensen van kappers voldoen. De belangrijkste voorstellen zijn:

 1. Loonontwikkeling
  Omdat het weer goed gaat met de branche, vindt FNV MOOI het niet meer dan logisch dat ook de salarissen omhoog moeten gaan en stelt daarom voor de salarissen met 2,5% te verhogen.2. Loongebouw B
  Uit onderzoek onder leden van FNV MOOI blijkt dat het systeem van loongebouw B in de praktijk niet haalbaar is en de targets niet worden gehaald. Omdat werkgevers tot dusver niet bereid zijn geweest om mee te werken aan onderzoek stelt FNV MOOI voor om met ingang van 1 januari 2017 loongebouw B af te schaffen.

  3. Nieuw functie- en loongebouw
  FNV MOOI wil tijdens deze onderhandelingen tot afspraken komen over de invoering van een nieuw functiegebouw en daarbij horende nieuwe loonschalen. FNV MOOI vindt dat het functie- en loongebouw recht moet doen aan de feitelijke situatie in salons en een bijdrage moet leveren aan het verlengen van de verblijfsduur in de branche.

  4. Pensioen
  Voor iedere werknemer moet er een goede pensioenregeling zijn. FNV MOOI wil met CNV en ANKO in gesprek over de vraagstukken die momenteel rond de pensioenen spelen en tot een oplossing komen hoe met deze vraagstukken om te gaan.

  5. Scholing en training
  Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht om de werknemers in staat te stellen scholing te volgen die van belang is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Helaas wordt er op dit moment geen vergoeding verstrekt aan de werknemer die in eigen tijd scholing volgt. Volgens FNV MOOI moet dit wel en wil daar afspraken over maken.

  6. Individueel opleidingsbudget
  FNV MOOI wil een vervolg van het opleidingsbudget voor werknemers. Dit opleidingsbudget moet voor iedere werknemer beschikbaar zijn om zo scholing en opleiding te volgen en de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de vakbekwaamheid te verbeteren.

  7. Stagevergoeding
  FNV MOOI wil dat de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. reiskosten en gereedschapsgeld voor BOL-leerlingen gelijk moeten worden getrokken met die van BBL-leerlingen. Ook wil FNV MOOI dat werkgevers niet meer hun verplichting tot het betalen van een vergoeding kunnen ontduiken, dit gebeurt helaas nog te vaak.

  8. Zeggenschap over werktijden
  Uit onderzoek onder leden van FNV MOOI blijkt dat er de wens is om meer zeggenschap te krijgen over werktijden (uren, dagen en opnemen van vakantiedagen). FNV MOOI wil graag aan deze wens voldoen en vraagt om maatregelen hiervoor.

  9. Gezond werken
  De branche beschikt sinds enige tijd over een Arbo catalogus. FNV MOOI wil dat werkgevers hun werknemers voorlichten en instructies gaan geven over hoe met o.a. materialen en meubilair om te gaan.

  10. Overige
  FNV MOOI wil een digitale versie van de nieuwe kappers cao opnemen waarin ook links zijn opgenomen naar relevante wet- en regelgeving.

Ook de werkgeversorganisatie ANKO heeft hun wensen gepresenteerd. Zo willen de werkgevers o.a. de lonen marktconform laten stijgen (gelijk aan branches in het winkelambacht), een terugbetalingsregeling voor scholing introduceren, zij vinden de BOL-vergoeding te hoog, het doorbetalen bij ziekte een probleem en willen net als FNV MOOI in deze cao komen tot een nieuw functiegebouw en afspraken over de pensioenen. Ook willen ze over flexibel werken in gesprek. Er wordt nu huiswerk gemaakt door bonden en werkgevers. De onderhandelingen zullen op 29 november a.s. verder gaan. FNV MOOI houdt je ook die dag weer op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier