Belangrijke informatie voor jou

Laatst gewijzigd: 3 december

Jouw veiligheid en die van je klant staan wat ons betreft voorop. Daarom levert FNV MOOI een bijlage bij het protocol. Die bijlage vind je in de Toolkit. Op het Protocol Kappers staan rode cijfers aangegeven, die verwijzen naar en corresponderen met cijfers in de Bijlage Protocol Kappers. Lees het protocol en de bijlage beide zorgvuldig door.