Belangrijke informatie voor jou

Laatst gewijzigd: 23 december

Veelgestelde vragen en antwoorden over het Coronavirus voor jou als werknemer

Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg. Veel reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden en het aantal contactmomenten met anderen zoveel mogelijk te beperken heeft de overheid ingegrepen. Nederland is sinds dinsdag 15 december 2020 tot en met tenminste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe.

SLUITING SALON EN WERKZAAMHEDEN

Mijn werkgever heeft in verband met het coronavirus de salon gesloten. Moet dat?
Ja, jouw werkgever is verplicht de salon gesloten te houden tot en met in elk geval 19 januari a.s. Dit is gecommuniceerd tijdens de toespraak van premier Rutte van 14 december jl. Jouw werkgever is overigens wel verplicht jou voor 100% uit te betalen. Naar verwachting zullen premier Rutte en minister De Jonge 12 januari a.s. laten weten of en wanneer onze branches weer aan het werk mogen.
Hij riskeert dan een hoge boete.
Ja, ook ZZP’ers en ambulante werkers in contactberoepen in de uiterlijke verzorging mogen hun vak niet uitoefenen. Je riskeert een hoge boete als je dat toch doet. Je mag ook geen klanten bij jou thuis of aan huis behandelen. En vergeet niet, ook de studenten mogen geen vakhandelingen uitvoeren. Niet op school en ook niet thuis.
Voor de haarwerkspecialisten, medisch pedicures en huidtherapeuten zijn uitzonderingen gemaakt: zij mogen de medisch noodzakelijke zorg voor hun klanten blijven leveren. Het gaat hierbij alleen om de zorgwerkzaamheden en voor de haarwerkspecialisten niet om kapperswerkzaamheden of voor de medisch pedicure niet om (cosmetische) voetverzorging. Zij dienen zich tijdens de werkzaamheden aan alle richtlijnen van het RIVM en het protocol voor hun branche te houden: Verantwoord naar de Haarwerkspecialist, het coronaprotocol voor huidtherapeuten en het Corona protocol van ProVoet.
Ja, als dit meer uren waren dan je normaal gezien werkt, krijg je deze uitbetaald.
Ja, dit loopt gewoon door tijdens de sluiting, net als je pensioenopbouw en je vakantiegeld.
Alle salons zijn verplicht gesloten tot en met 19 januari 2021. Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven en reizen binnen Nederland zo veel mogelijk beperken. Reizen naar het buitenland mag alleen als het strikt noodzakelijk is en wordt sterk afgeraden tot half maart 2021. Jouw werkgever mag jou niet verplichten maximaal (rato naar de hoeveelheid uren die jij werkt in een week) (vijf) vakantiedagen op te nemen.

In de kappers cao staat een bepaling die het mogelijk maakte om na overleg met een werknemer maximaal vijf dagen aan te wijzen voor vakantie. Deze bepaling maakte het mogelijk voor de werkgever om na overleg met de werknemer een vakantieperiode vast te stellen waarin de werknemer ook echt van vakantie kon genieten. Dat is in deze situatie helemaal niet mogelijk, omdat het genieten van een vakantie door beperkingen aan onder andere reizen en recreatie zijn afgesneden. Wel kunnen wij ons voorstellen dat jij rond de feestdagen vrij wilt zijn zonder dat je gestoord wordt door jouw werkgever. Zeker als jij nog veel vrije dagen over hebt.
Nee dat ben je niet verplicht. Wel kunnen wij ons voorstellen dat jij rond de feestdagen vrij wil zijn zonder dat je gestoord wordt door jouw werkgever zeker als jij nog veel vrije dagen over hebt.
Op dit moment is in Nederland alles erop gericht het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken, zodat het coronavirus zoveel mogelijk wordt ingedamd. Er geldt een dringend advies alleen noodzakelijke contacten aan te gaan. De overheid heeft de volgende oproep gedaan: blijf zoveel mogelijk thuis en probeer contacten tot een minimum te beperken, zie zo veel mogelijk af van bezoek. Ontvang thuis maximaal twee personen, werk zoveel mogelijk thuis, openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen. Niet-essentiële winkels en salons zijn daarom dicht, ook in de uiterlijke verzorging. Alleen winkels waar levensmiddelen worden verkocht en waar medische diensten worden aangeboden mogen openblijven.
Ondanks dat hier geen landelijke afspraken voor zijn gemaakt, concludeert FNV MOOI dat het niet de bedoeling is dat werknemers van niet-essentiële winkels/salons toch massaal naar hun werk gaan en er daardoor extra contactmomenten worden gecreëerd. In ieder geval mag je geen vakhandelingen uitvoeren, mag je niet samen komen en mag er niet aan de deur verkocht worden. Tevens geldt uiteraard dat je zeker thuis blijft bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Het schoonmaken van de salon staat niet in de functieomschrijving van een kapper (cao), maar het is ook niet verstandig om te reizen en contacten te onderhouden. Nu de besmettingen zo hard oplopen, is het verstandig de schoonmaakbeurt uit te stellen. Wie dit werk ook gaat doen. Als jouw werkgever toch per se wil dat er werkzaamheden in zijn salon plaatsvinden, wat wij hem afraden omdat dit kan zorgen voor meer besmettingen waardoor de salons nog langer dicht moeten blijven, dan raden wij hem aan om contact te zoeken met de veiligheidsregio’s die dit in samenspraak met het RIVM regelen. Ondernemers moeten dit in hun eigen regio checken. Wijs je werkgever op het gevaar van langer dicht moeten zijn.
Winkels, salons en bedrijven die niet uitgezonderd zijn, moeten gesloten zijn. Kijk hier voor de uitzonderingen van de contactberoepen. Deze beroepen mogen dus wél blijven werken tijdens deze lockdown: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen-tijdens-lockdown.
Nee, als jij deze uren niet werkt, krijg je ze ook niet uitbetaald. Je krijgt alleen je contracturen betaald.
Alle salons zijn verplicht gesloten tot en met 19 januari 2021. Kijk altijd uit met het ondertekenen van formulieren. Jouw werkgever wil de risico’s waarschijnlijk bij jou neerleggen, terwijl het hier gaat om ondernemersrisico. TEKEN NIETS! Het kan consequenties hebben voor jouw inkomen, ook als jij ontslagen wordt en WW aan moet vragen. Jouw werkgever kan - als hij aan de voorwaarden voldoet - gebruikmaken van de NOW-regeling. Dan wordt hij gecompenseerd.
Als je er alles aan hebt gedaan maar je kunt op dat moment geen oppas vinden, dan kun je normaal gesproken gebruik maken van calamiteitenverlof. Dit verlof kan namelijk gebruikt worden voor spoedeisende, onvoorziene en bijzondere persoonlijke omstandigheden. De werkgever betaalt het salaris door tijdens dit verlof. Dit verlof duurt kort. Nu zitten wij in een tijd waarin je moet overleggen met je werkgever. Er zal iemand op jouw kind moeten passen. Tijdens de sluiting van de salon zal dit sowieso geen probleem opleveren. Maar als je er daarna niet uitkomt met je werkgever, neem dan contact met ons op via info@fnvmooi.nl.
Noodopvang is beschikbaar voor:
 • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
 • Kinderen waarvoor vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Ouders die werkzaam zijn in de uiterlijke verzorging vallen hier dus niet onder.

ZIEKTE EN ANGST CORONA

Bij welke symptomen moet ik van de overheid thuisblijven en me laten testen?
 • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • Benauwdheid;
 • Hoesten;
 • Verhoging (tot 38 graden Celsius);
 • Koorts (vanaf 38 graden Celsius);
 • Plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping).
 • Blijf thuis bij klachten die passen bij corona;
 • Maak een afspraak voor een coronatest;
 • Mijd sociaal contact. Ontvang geen bezoek en ga zelf ook niet op bezoek. Doe zelf geen boodschappen;
 • Bel met de huisarts als de klachten erger worden (meer dan 38 graden koorts of moeite met ademhalen).
Nee, daartoe ben je niet verplicht. Dat is inbreuk op je privacy. Blijf wel thuis en laat aan de bedrijfsarts weten dat je corona hebt. Daarnaast voert de GGD bron- en contactonderzoek uit volgens de richtlijnen van het RIVM.
De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:
 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • Hoesten;
 • Benauwdheid;
 • Verhoging of koorts;
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Daarnaast hebben mensen met COVID-19 soms last van vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen en voelen mensen zich niet lekker.
Je bent niet meer ziek als je je beter voelt en 24 uur lang geen koorts en verdere gezondheidsklachten hebt gehad.
Ben je minimaal 7 dagen binnen gebleven vanaf het moment dat je klachten kreeg en ben je al minimaal 24 uur klachtenvrij? Dan kun je anderen niet meer besmetten volgens de Rijksoverheid . Kijk hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus.
Ja, je moet je aan de basisregels houden. Die voorkomen dat je het coronavirus verspreidt. Je kunt namelijk opnieuw het coronavirus krijgen. Kijk hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus.
De periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt heet incubatietijd. Als je besmet raakt met het coronavirus duurt het meestal 5 tot 6 dagen voordat je klachten krijgt. De incubatietijd van het coronavirus ligt tussen de 2 en 14 dagen. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat bij 99% van de contacten die klachten krijgt, dit gebeurt binnen 10 dagen na het laatste contact. Dit is de reden dat per 19 augustus de quarantainetijd is verkort tot 10 dagen. Als je besmet bent met het coronavirus, kun je de volgende klachten ervaren :
 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • Hoesten;
 • Benauwdheid;
 • Verhoging of koorts;
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Daarnaast hebben mensen met COVID-19 soms last van vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen en voelen mensen zich niet lekker.

Kijk hier voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte.
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijf je in sommige situaties thuis en ontvang je geen bezoek. Dit heet quarantaine. Als je ziek bent, ga je in isolatie. Dat betekent naast thuisblijven en geen bezoek ontvangen zo min mogelijk contact met huisgenoten. Hoe lang je thuisblijft en wat de regels zijn verschilt per situatie.
 • Je hebt klachten die passen bij corona;
 • Je hebt corona;
 • Je huisgenoot heeft naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid. Behalve als het gaat om een klein kind (t/m groep 2 van de basisschool), dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven;
 • Je huisgenoot heeft corona;
 • Je hebt nauw contact gehad met iemand met corona. Dit betekent dat je in de buurt bent geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter);
 • Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat;
 • Je hebt een melding gekregen via de app CoronaMelder.
Bel met 0800-1202 en houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Je kunt ook online een afspraak maken met je DigiD: https://coronatest.nl/ of een sneltest laten doen in een van de snelteststraten. Kijk hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/aanmelden-test.
Doe de gezondheidscheck.
 1. Heb je de afgelopen 24 uur last gehad van de volgende klachten?
  • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
  • Hoest;
  • Benauwdheid;
  • Verhoging (tot 38 graden Celsius);
  • Koorts (boven 38 graden Celsius);
  • Reuk- en of smaakverlies.
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts?
 3. Heb je op dit moment een huisgenoot met benauwdheidsklachten?
 4. Heb je het coronavirus gehad? Is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een test?
 5. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus? En heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 6. Ben je in quarantaine omdat je:
  • direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
  • je korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio met code oranje of rood kwam?
Nee, je werkgever of leidinggevende mag je niet verplichten om naar je werk te komen. Dit is de richtlijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Je werkgever kan je wel laten oproepen bij een bedrijfsarts.
Salons zijn tot en met 19 januari gesloten. De overheid heeft geadviseerd dat iedereen zo veel mogelijk thuisblijft. Heb je verkoudheidsklachten of andere medische klachten, dan adviseert de overheid je om sowieso thuis te blijven. Overleg telefonisch met jouw huisarts of het verantwoord is.
Als je zoveel last krijgt dat je er ziek van bent, dan moet je je ziekmelden en telefonisch contact zoeken met je huisarts of je verloskundige. Je werkgever kan je laten oproepen bij een bedrijfsarts. Val je onder de kappers cao dan moet je (als je ziek bent) wel een aantal vrije dagen inleveren. Salons zijn tot en met 19 januari verplicht gesloten.
Het RIVM vermeldt het volgende: Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, maak je je misschien zorgen over het nieuwe coronavirus. Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om besmet te worden met het nieuwe coronavirus en lijken ze dus niet ontvankelijker voor het nieuwe coronavirus dan personen die niet zwanger zijn. Uiteraard blijft het van belang de geldende maatregelen goed op te volgen.
Op basis van de beschikbare gegevens is er ook geen bewijs dat het nieuwe coronavirus de kans verhoogt op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie met het nieuwe coronavirus. In de link hieronder vind je informatie over zwangerschap en COVID-19. In Nederland is tot op heden geen overdracht van moeder naar kind aangetoond.

Kijk hier voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap en www.lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.
Nee, dat mag niet.
Vaccinatie tegen het coronavirus wordt niet verplicht. Je werkgever mag je dus niet ontslaan als je je niet laat vaccineren.
 1. Voor FNV MOOI heel belangrijk: de vrijwilligheid. Het moet een eigen keus zijn van iedere werknemer. De FNV is tegen een (indirecte) vaccinatieplicht.
 2. Wel denkt FNV MOOI dat het vaccin een belangrijk hulpmiddel is in de strijd tegen het coronavirus. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren.
Op dit moment zijn salons verplicht gesloten tot en met 19 januari. Het vaccin zorgt voor bescherming van jezelf tegen het coronavirus. Overleg met je bedrijfsarts of jij gevaccineerd kunt worden en of het verantwoord is om weer aan het werk te gaan. Daarbij is ook van belang hoe lang het vaccin je beschermt en in hoeverre het besmetting van anderen voorkomt.
Nee, dat is inbreuk op je privacy.
Nee, dat is inbreuk op je privacy.
Nee, jij bepaalt wat er met je lichaam gebeurt. Dat heet het recht op lichamelijke integriteit. Blijf bij klachten wel thuis.
Nee, dat mag niet. Dat is een inbreuk op je grondrechten, zoals het recht op privacy, het recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt en het verbod op discriminatie.
De werktijdverkorting is vervangen door de NOW-maatregel. NOW staat voor tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Als jouw werkgever aan de regels voldoet en tenminste 20% minder omzet maakt over een periode van drie maanden, dan kan hij gebruikmaken van deze regeling. Van 15 december t/m 27 december kan de aanvraag voor de NOW 3.1 worden ingediend. Voor de periode januari t/m maart 2021 kan de aanvraag van 15 februari t/m 14 maart 2021 worden ingediend. Voor de laatste periode, van april t/m juni 2021, is het beoogde aanvraagtijdsvak 17 mei t/m 13 juni 2021. Bekijk hier meer informatie over de NOW 3.1: https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/ en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now. .

De FNV heeft zich hard gemaakt om jou hetzelfde loon te laten houden. Het kabinet heeft dat overgenomen, dus dat is goed nieuws. Jij behoudt 100% van je loon met de NOW-regeling. Vraag jouw werkgever of en wanneer hij de regeling heeft aangevraagd.

Wat dit precies voor jou als werknemer betekent, lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now-betekenis-now-voor-werknemer.
Ja, jij houdt dezelfde rechten als anders. Dit kan afwijken als je bewust grote risico’s hebt genomen, je niet aan de regels hebt gehouden.

Loon en arbeidsvoorwaarden

Ook als de salon gesloten is, heb je recht op 100% van je loon, zolang jij je beschikbaar houdt om je werkzaamheden te verrichten voor zover mogelijk. Jouw werkgever kan op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) bij een omzetverlies van 20% of meer over een periode van 3 maanden aan UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze regeling is op 15 december weer opengegaan. Jouw werkgever kan deze tegemoetkoming t/m 27 december aanvragen. Voor de periode januari t/m maart 2021 kan de aanvraag van 15 februari t/m 14 maart 2021 worden ingediend. Voor de laatste periode, van april t/m juni 2021, is het beoogde aanvraagtijdsvak 17 mei t/m 13 juni 2021. Bekijk hier meer informatie over de NOW 3.1: https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/ en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now. Voorwaarde van deze regeling is dat jouw werkgever 100% van het loon en vakantiegeld aan jou als werknemer blijft doorbetalen. Vraag daarom aan je werkgever of hij de regeling heeft aangevraagd.
Ontvang jij niet 100% van je loon, stuur dan een mail naar FNV MOOI: info@fnvmooi.nl.
Nee dat mag niet. Jouw werkgever krijgt vanuit de NOW-regeling een tegemoetkoming voor jouw loon, vakantiegeld en pensioenpremie. Zodra hij dit heeft ontvangen, moet hij daarvan jouw loon betalen. Wel mag jij andere afspraken met hem maken. Doe dat wel schriftelijk. Bel of e-mail FNV MOOI voor vragen hierover: info@fnvmooi.nl of 030 – 23 14 221.
Nee dat mag niet. De bijdrage van het vakantiegeld zit in de NOW. Als jij begin juni geen vakantiegeld krijgt, stuur dan z.s.m. een mail naar info@fnvmooi.nl.
Werkgevers kunnen aanspraak maken op de NOW-regeling, waarmee tot 90% van de loonkosten plus vakantiegeld en pensioenpremie worden vergoed. Heb jij jouw vakantiegeld nog steeds niet ontvangen? Mail met info@fnvmooi.nl.
Als je niet reist, worden reiskosten in principe niet vergoed. Reis jij wel naar je werk omdat jij daar ander werk moet doen of reis jij met het openbaar vervoer dan worden de kosten wel vergoed. Heb jij een doorlopend abonnement wat je niet op kunt zeggen, dan geldt ook dat de kosten daarvan wel worden vergoed.
Jij bent ook werknemer. Voor jou geldt hetzelfde als voor de andere werknemers, dus jij krijgt ook loon en vakantiegeld. Voor de BOL-leerling die stage loopt, is dat anders.
Ja, je hebt dan recht op loondoorbetaling. Dit ligt namelijk in de risicosfeer van de werkgever. Als je een coronatest doet omdat je op vakantie bent geweest naar een land met code rood of code oranje, kan de situatie iets anders liggen. Je moet dan immers ook in quarantaine.
Nee, je moet niet akkoord gaan met ontslag. Dit kan je WW-uitkering in gevaar brengen. Bel met FNV MOOI op 030 – 23 14 221.

Algemene vragen en antwoorden m.b.t. het coronavirus

 • Was vaak je handen met water en zeep 20 seconden lang en droog je handen goed af.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct weg.
 • Schud geen handen en geef geen zoenen of knuffels.
 • Vermijd grote groepen: ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 personen. Ontvang thuis maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder. Op 24, 25 en 26 december geldt er een uitzondering van maximaal 3 personen.
 • Werk thuis als het kan.
 • Een instelling of bedrijf kan 14 dagen gesloten worden wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bron- en contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en beperk het contact met anderen.
 • Probeer met je werkgever en collega’s een schema te maken, zodat niet iedereen tegelijk aan het werk is en de risico’s worden verkleind.
 • Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) met andere mensen. Dit geldt niet voor mensen in je eigen huishouden of bij het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder, in alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden. Je riskeert een boete als je geen mondkapje draagt op plaatsen waar dat wel moet.
 • Probeer sociale contacten die niet noodzakelijk zijn zoveel mogelijk te beperken en maak gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals (video)bellen etc.
 • Voel je je niet lekker, blijf dan thuis.
 • Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid over wat je moet doen tegen het coronavirus: https://www.youtube.com/watch?v=3dutqIwEt78&feature=youtu.be
Je dient te allen tijde 1,5 meter afstand te bewaren tot je medemens. Neem de hygiënemaatregelen serieus. Voor iedereen geldt: blijf thuis bij (milde) verkoudheidklachten. Heb je geen corona of ben je niet in contact geweest met iemand die corona heeft, dan kun je gewoon naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd overal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Bekijk hier het advies over afstand houden in de praktijk: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden.
Reis zo min mogelijk. Dan verspreidt het virus zich minder snel. Breng het dus niet naar andere plekken. Maak geen uitstapjes, reis op rustige momenten en werk thuis als dat kan. Dit geldt voor alle vormen van vervoer.
T/m 19 januari geldt: reis alleen met het OV als het noodzakelijk is. Is het noodzakelijk en reis je met bus, tram, trein of metro? Dan gelden de volgende maatregelen:
 1. Vermijd drukte
  Vermijd drukte op en rond stations en haltes.
 2. Volg de basisregels
  Volg de basisregels die voor iedereen gelden. Je wast bijvoorbeeld voor en na de reis je handen.
 3. Houd 1,5 meter afstand
  Om 1,5 meter afstand te houden:
  • volg je de looproutes van het OV-bedrijf;
  • houd je op een roltrap 4 treden afstand van andere reizigers;
  • stap je met maximaal 2 mensen in de lift.
 4. Mondkapje in het OV
  Het is verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dit geldt voor alle reizigers van 13 jaar en ouder. En ook in de stationshal, op de perrons en bij haltes.
 5. Eet of drink zoveel mogelijk voor of na je reis
  Houd het mondkapje tijdens de reis op. Wil je toch iets eten of drinken? Doe dat zoveel mogelijk voor of na de reis
 6. Reis buiten de spits
  Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 7. Neem extra tijd voor je reis
  Neem extra tijd zodat je bij een drukke bus, tram, metro of trein kunt wachten op een volgende.
Raadpleeg de informatieborden in het OV, op perrons en bij haltes. Hierop staan de regels waar je je aan moet houden.
Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er naast jou maximaal 2 personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als je met huisgenoten in de auto zit. Of je wel of geen mondkapje draagt in de auto, hangt af van de situatie:
 • Wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto die niet jouw huisgenoten zijn.
 • Geen mondkapje: je zit in de auto met huisgenoten.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Ga zo min mogelijk op bezoek bij andere mensen. Ontvang ook zo min mogelijk bezoek. Beperk bezoek tot maximaal 1 groep van maximaal 2 personen per dag en zorg ervoor dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden kan worden en de hygiënemaatregelen worden nageleefd. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Op 24, 25 en 26 december mag je maximaal 3 personen uitnodigen per dag.