Ervaringsverhaal van een collega met een extern pand en nauwelijks financiële tegemoetkoming

Lees hier het verhaal van één van je collega’s met een extern pand die haar huur, zowel privé als zakelijk, niet meer kan betalen.

FNV MOOI krijgt dagelijks veel berichten van kappers en beautyprofessionals die onderstrepen dat de branches met grote problemen kampen. Met het delen van deze ervaringsverhalen en onze reactie daarop, willen we jullie voorlichten over de situatie en de stand van zaken. Wij begrijpen uit de reacties en privéberichten dat dit door jullie gewaardeerd wordt. Ook jij kunt je verhaal met ons delen, via info@fnvmooi.nl, zodat wij dat als voorbeeld kunnen nemen. Wij maken uit alle aanmeldingen een keuze. We delen graag onderstaand verhaal met je:

[Ingezonden door anoniem lid]
Ik heb sinds 7 jaar een kleine salon, die – net als alle andere salons – uiteraard sinds 15 december voor de tweede keer gesloten is. Tot op heden heb ik nauwelijks steun gekregen; volgens de regels van de overheid heb ik alleen recht op 500 euro Tozo, omdat mijn vriend 1.000 euro verdient. Mijn rekeningen en vaste lasten stapelen zich op, want ik kan niets meer betalen.
Voorheen hadden mijn vriend en ik gezamenlijke inkomsten van 2.700 euro per maand. We moeten het nu doen met 1.500 euro per maand door de partnertoets bij de Tozo.
Tot overmaat van ramp heb ik zowel een huurverhoging van mijn zakelijke pand als van mijn huis gekregen, terwijl ik al een huurachterstand heb.
De TVL over het eerste kwartaal kunnen we waarschijnlijk pas eind februari aanvragen en de TONK-regeling heeft volgens mij ook een partnertoets en is waarschijnlijk pas vanaf 1 maart aan te vragen.Wie gaat mij redden van de ondergang? Ik heb nú geld nodig!

Ik zie mijn klanten in de stad lopen met een prachtig gekapt hoofd. Er zijn dus genoeg thuiskappers die gewoon doorknippen. Dat doet pijn, want ik zie mijn droom in duigen vallen.

Mark Rutte heeft tijdens een persconferentie gezegd ‘Want als je als bedrijf van de ene op de andere dag wordt gesloten, moet je gewoon op steun kunnen rekenen. Dat was en is een kwestie van fatsoen en een kwestie van solidariteit’. Dus waar blijft die steun?

FNV MOOI: Nu de contactberoepen nog langer dicht moeten blijven, hebben zij z.s.m. financiële steun nodig om te voorkomen dat ze op korte termijn verder in de problemen komen. FNV MOOI heeft hiervoor samen met de Sociale Partners aandacht gevraagd in politiek Den Haag. Wat we al wel hebben kunnen realiseren, is dat de vergoeding voor de loonkosten in de NOW is verhoogd naar 85%. Wij hopen dat hierdoor de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden kan blijven. Helaas is de motie in het Kamerdebat van 28 januari jl. over het voor 100% compenseren van getroffen sectoren verworpen. Dat is een zeer pijnlijke conclusie voor veel ondernemers. Ook de vergoeding vanuit de TVL is verhoogd van 50-70% naar 85%. Over een verlaging van de vaste lasten-drempel naar 2.000 of mogelijk zelfs 1.500 euro wordt nog gesproken. Dat zou voor veel ZZP’ers en ondernemers, zoals de mevrouw uit dit verhaal, positief kunnen zijn.
De TVL over het eerste kwartaal kan in februari worden aangevraagd, mits je aan de voorwaarden voldoet zoals onder andere de vaste lasten-drempel en het hebben van een extern pand of eigen opgang. De TONK-regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt en zou voor die zelfstandigen zijn die nu buiten de boot vallen. De regeling zou ruimhartig worden ingezet en dienen om noodzakelijke kosten zoals de woonlasten te kunnen betalen. Het loket voor de TONK zou vanaf 1 maart opengaan en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 gelden. De TONK kun je t.z.t. via de gemeente aanvragen.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier