Enquete onderhandelingen kappers-cao gestart. Jouw mening telt!

Inmiddels zijn de onderhandelingen voor de nieuwe kappers-cao van start gegaan. FNV MOOI heeft gesproken met de werkgeversorganisatie ANKO en het CNV over de ontwikkelingen in de branche en hoe deze vertaald kunnen worden naar een nieuwe cao.

Tekort werknemers
Ook de kappersbranche kampt naast allerlei andere branches met een werknemerstekort. Dit is voor werknemers een goede positie om te onderhandelen. Natuurlijk is de kappersbranche geraakt door corona. De bomen groeien niet tot in de hemel, maar werkgevers in de kappersbranche moeten werknemers er wel toe verleiden om te kiezen voor een loopbaan in de kappersbranche en om werknemers te behouden. FNV MOOI, ANKO en het CNV zijn het erover eens dat er dus echt iets moet gebeuren.

Inflatie
De inflatie is het afgelopen jaar meer gestegen dan gebruikelijk. Het leven is duurder geworden. Dat zie je bijvoorbeeld aan de extreem hoge energieprijzen en aan de prijzen van je boodschappen. Om die reden moeten de lonen omhoog. Daarnaast is het goed als de kappersbranche in pas loopt met andere bedrijfstakken. De kappersbranche moet weer aantrekkelijk worden om in te werken. Komend jaar moet er daarom uitgebreider gesproken worden over de toekomst van de branche.

Cao
FNV MOOI wil z.s.m. een cao en denkt daarom aan een cao van ongeveer één jaar met een aantal wijzigingen, zoals loonsverhoging, het vervallen van het inleveren van vakantiedagen bij ziekte, een vergoeding voor trainingsmomenten en een aanpassing van de vijf verplichte vakantiedagen die een werkgever op kan leggen. Deze verplichte dagen zouden in overleg moeten gaan met de werknemer en niet eenzijdig door de werkgever opgelegd moeten kunnen worden.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening en vragen je daarom uiterlijk maandagavond onderstaande enquête in te vullen, zodat wij jouw antwoorden mee kunnen nemen in de onderhandelingen.

 

 

Enquete onderhandelingen kappers-cao 2022