FNV MOOI maakt zich op voor cao-­onderhandelingen 2023

De huidige cao die sinds 1 juli 2022 van kracht is, loopt eind juni af. FNV MOOI is daarom op dit moment druk bezig met het inventariseren van de wensen voor de volgende cao. Onlangs werden leden al gevraagd naar hun behoeften d.m.v. een enquête. Een van de uitkomsten was dat er meer aandacht moet komen voor het inkomen.

Brancheontwikkelingen
FNV MOOI constateert een aantal brancheontwikkelingen, die allemaal in meer of mindere mate van invloed zijn op de komende cao-onderhandelingen:
1. Het aantal werkgevers blijft de laatste jaren redelijk gelijk.
2. Het aantal zzp’ers blijft groeien.
3. Het aantal werknemers loopt al een aantal jaar terug.
4. Het aantal studenten die ingeschreven worden op de scholen loopt terug.

Vragen en reacties WML
Verder hoort FNV MOOI van zijn afdeling Werk en inkomen vragen van de achterban over de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) en wat dit voor hen inhoudt. Vooral jongeren met een startersfunctie die onder de cao vallen, ontvangen in onze branche sinds januari 2023 net boven 10% meer loon. Dit komt door de verhoging van het WML voor alle Nederlanders, een verhoging die overigens hard nodig was. Door die stijging verdienen de werknemers met een hogere functie, meer ervaring en met meer verantwoordelijkheden ineens nagenoeg hetzelfde als hun jongere collega’s. Dit komt doordat de cao-lonen van de kappers over de hele linie laag zijn. Daar moet volgens de vragers, maar ook volgens FNV MOOI, echt wat aan gebeuren.

Loongebouw B niet van deze tijd
Ook is er een rare situatie ontstaan voor werknemers die uitbetaald worden volgens de loonschalen uit Loongebouw B. Een startersloon van 2% minder dan je collega’s die uitbetaald worden volgens de loonschalen uit Loongebouw A kan al langere tijd niet meer, vindt FNV MOOI. Steeds meer kappers starten jaarlijks in loongebouw B met het WML, zeker nu dat WML gestegen is. Het is voor deze kappers een hele uitdaging om aan genoeg omzet te komen en hun target te halen, zodat zij minimaal hetzelfde verdienen als de kapper die bij een salon werkt waar minimaal het loon uit loongebouw A wordt uitbetaald. Als je dan ook nog net iets te lang ziek bent of wordt er gebouwd rond de salon en is er daar­door geen parkeerplaats of is er constante herrie en komen er daarom minder klanten, dan kom je niet aan het opbouwen van je prestatieloon toe. Wat dacht je van coronatijd; ook toen kwam je door de verplichte sluiting niet aan je prestatieloon. Allemaal externe factoren waar jij zelf geen invloed op hebt maar waardoor je wel minder verdient dan je collega’s uit andere salons waar uitbetaald wordt volgens loongebouw A.
Een oneerlijk systeem dus dat loongebouw B, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers want ook voor de werkgevers geldt een oneerlijke concurrentie. In coronatijd moeten zij dat toch echt wel gemerkt hebben.
Het argument van werkgevers dat je met prestatiebeloning ook boven het loon van loongebouw A uit kunt komen en je daarom dit oneerlijke systeem niet moet afschaffen, vindt FNV MOOI een slecht argument. Wil je als werkgever boven loongebouw A betalen, dan kon dat altijd al. Daarom vindt FNV MOOI dat werkgevers die de prestatiebeloning willen hanteren dit moeten doen over Loongebouw A. In een tijd van te weinig personeel maak je als werk­gever alleen dan het verschil.

Overschrijving naar andere branches
FNV MOOI constateert dat er aardig wat mensen overstappen van de kappers­branche naar andere bedrijfs­takken. Vooral in het laatste deel van 2022 was er een grote piek van leden die niet langer lid bleven van FNV MOOI, maar die zich lieten overschrijven naar met name de FNV-vakbond in de zorg waar de lonen hoger liggen.

Samengevat: een betere beloning is essentieel
Al deze punten neemt FNV MOOI uiteraard mee in de komende cao-­onderhandelingen die officieel begin maart starten. Samen­gevat is loon een van de belangrijkste punten in deze onderhandelingen. 

Er moet veel gebeuren om werknemers te binden aan de kappersbranche, want er is een groot personeelstekort. FNV MOOI roept al jaren dat het lage loon een ernstige zaak is en daar zie je nu de uitwerking van: sommige kappersfilialen blijven gesloten om in ieder geval één salon wel goed te laten draaien. Een redelijke en betere beloning voor de werknemers is daarom essentieel. Zeker nu alles duurder is geworden. Onder die beloning valt het volledige inkomen: loon, toeslagen en pensioen. Wij houden jullie op de hoogte van de cao-onderhandelingen, waarbij wij de uitkomsten van de enquête die jullie invulden zullen meenemen.

Uitkomsten enquête FNV MOOI Lijfstijl
Begin januari stuurden wij onze leden een enquête. Deze enquête ging over hoe jullie het vakblad FNV MOOI Lijfstijl ervaren. Velen van jullie hebben de tijd genomen de enquête in te vullen, waarvoor wij jullie willen bedanken. De invullers van de enquête maakten kans op een aardigheidje. De verloting heeft inmiddels plaatsgevonden en de winnaars hebben bericht gekregen. 

We delen graag een aantal resultaten met jullie!
97,5% leest MOOI Lijfstijl.
72,5% geeft het vakblad een 8 of hoger.
Een overgroot deel waardeert de combinatie van inspiratie en kennisoverdracht.
Bijna 95% doet nieuwe informatie op in het vakblad.
Bijna 60% leest FNV MOOI Lijfstijl helemaal.

Wij gaan met de uitkomsten van de enquête aan de slag en wensen jullie ook dit jaar weer veel leesplezier!

Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI

 

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier