Leden FNV MOOI akkoord met nieuwe kappers-cao

De afgelopen maanden heeft FNV MOOI gewerkt aan een nieuwe kappers-cao die ook deze keer één jaar gaat gelden. FNV MOOI is blij dat er een nieuwe cao ligt, die goedgekeurd is door zijn leden, met daarin een paar belangrijke afspraken. En vertrouwt erop dat met deze nieuwe cao, waarin onder andere een loonsverhoging van 9% in één jaar is gerealiseerd, de kappersbranche weer een beetje aantrekkelijker wordt om in te starten én in te blijven werken.

Significante loonstijging en meer
Net als in de huidige cao is er natuurlijk ook bij de nieuwe cao een stijging van de lonen gerealiseerd. Die stijging is deze keer zelfs het dubbele: 9% (i.p.v. 4,5% in de huidige cao). Deze stijging was nood­zakelijk. Niet alleen vanwege de enorme inflatie en de lage lonen, maar zeker ook vanwege de waardering die nodig is voor de harde werkers in de kappersbranche én voor het aantrekke­lijker maken van de branche, zodat er nieuwe aanwas is en minder verloop naar andere branches, zoals de zorg, detailhandel en de horeca. 

Cao voor alle kappers
Uiteraard nam FNV MOOI de uitkomsten van de enquête die gehouden is onder de leden mee naar de cao-onderhandelingstafel. Tijdens de onderhandelingen liet ANKO weten dat er nog altijd een groep werkgevers is die kampt met de nasleep van de coronaperiode. ANKO wilde een cao voor alle kappers en er moest dus rekening gehouden worden met deze groep. Desondanks is er een significante loonstijging gerealiseerd die boven het landelijk gemiddelde ligt.

Mooie resultaten
FNV MOOI is tevreden over het totaal­pakket aan verbeteringen, zoals onder andere – wel geholpen door de wet – de vergoeding van alle verplichte trainingen/­scholing, de afschaffing van de lage BBL-­lonen en de verhoging van de km-­vergoeding. Maar zeker ook de intentie die is afgesproken om de huidige pensioen­regeling ook in de toekomst te handhaven is een belangrijke afspraak. FNV MOOI gaat er vanuit dat met alle gemaakte afspraken een volgende stap gezet wordt in het bouwen aan een mooie cao-toekomst. Een toekomst waarin de kappersbranche een fijne branche is om in te werken en te groeien, met een loon waarmee je al je vaste lasten kunt betalen en normaal kunt leven. In de volgende cao-onderhande­lingen gaan we verder, want we zijn er nog niet!

Afspraken in het kort:
Looptijd: 01.07.2023 t/m 30.06.2024.
Lonen: +9% (+6% 01.07.2023 en +3% 01.02.2024).
Afschaffing lage BBL-lonen.
Geen uitbreiding van Loongebouw B. Er is een onderzoek gestart naar Loongebouw A en B.
Verplichte trainingen/scholing worden betaald.
Voor kapper-werknemers is geld vrijgemaakt voor (individueel) op­leidingsbudget.
Km-vergoeding omhoog: vanaf 01.07.2023 (tussen de 10-40 km), naar € 0,21 en vanaf 01.01.2024 naar € 0,22.
De gemaximeerde staffel in de km-vergoeding verdwijnt.
Pensioenregeling: de intentie om de huidige pensioenregeling ook in de toekomst te handhaven.
Aandacht voor individueel maatwerk bij palliatieve zorg en rouwverlof. 

De cao gaat nu eerst langs de minister van SZW om algemeen verbindend te worden verklaard, zodat de cao voor iedereen in de kappersbranche gaat gelden vanaf 01.07.2023. Kijk voor meer informatie op www.fnvmooi.nl.

Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier