Update pensioenen: hoe staat het ervoor?

FNV MOOI houdt je regelmatig op de hoogte van wat er speelt op pensioengebied, omdat er ten laatste in 2026 een nieuwe manier van pensioenopbouw komt. Uitvoerders van het nieuwe pensioenstelsel en sociale partners, waaronder FNV MOOI, zijn daarom nu al druk bezig met uitzoekwerk en met het maken van afspraken, zodat straks alles z.s.m. doorgevoerd kan worden. 

AOW (staatspensioen)
Wanneer je op je wettelijke pensioenleeftijd stopt met werken, krijg je pensioen van de overheid (AOW), mits je in Nederland gewerkt/gewoond hebt. De AOW maar ook het wettelijk minimumloon (WML) zijn beide de laatste jaren veel te weinig gestegen; iets waarvan ook FNV MOOI vindt dat het hard nodig is. Gelukkig waren er veel politieke partijen die in hun verkiezingsprogramma’s hebben gepleit voor verhoging van het WML. Nu, na de verkiezingen, moeten wij ze daar natuurlijk aan blijven herinneren. Het minimumloon is tot nu toe aan de AOW gekoppeld; stijgt dus het minimumloon, dan stijgt ook de AOW (staats­pensioen). De koppeling is dus voor iedereen erg belangrijk. 

Aanvulling eigenlijk noodzakelijk
Naast het pensioen van de overheid bouwen de meeste werknemers pensioen op bij hun werkgever. De AOW is niet hoog en tijdens je pensioen wil je ook leuke dingen doen, daarom is het belangrijk extra te sparen naast je AOW. Pensioen­bescherming vanuit de overheid is om die reden hoog nodig voor alle werkenden in de uiterlijke verzorging, maar ook in andere groene bedrijfstakken (met deelnemers die erg jong zijn), zoals bijvoorbeeld ook de detailhandel en horeca. Deze fondsen hebben ook nog eens de laagste pensioen­premies en daarmee bouw je ook minder op. Dat moet anders, vinden de FNV en FNV MOOI. Met het nieuwe stelsel wil FNV MOOI dat de hele uiterlijke verzorging en niet alleen werknemers pensioen kunnen opbouwen. Ook zzp’ers en kleine werkgevers zouden makkelijker en sneller pensioen op moeten kunnen bouwen. Natuurlijk vrijwillig, want net na de corona­pandemie is er niet bij iedereen genoeg inkomen om de kosten te dragen.

Ook zzp’ers
De afgelopen jaren groeide de zzp-werk­gelegenheid en daalde het aantal werk­nemers. Een deel van die zzp’ers bouwen geen of een zwaar ontoereikend aanvullend pensioen op. De AOW is laag om van te leven, daarom wil FNV MOOI samen met sociale partners een campagne opzetten om meer aandacht te vragen bij de zzp’er voor hun pensioen. Er zou eerder gestart moeten worden met de mogelijkheid om vrijwillig op te bouwen, zodat daar later van geprofiteerd kan worden. Alle zzp’ers uit de UV die uit loondienst treden, zouden automatisch door moeten kunnen sparen in het pensioenfonds en nieuwe zzp’ers zouden vrijwillig moeten kunnen toetreden, ook als zij niet eerder gespaard hebben in een pensioenfonds en in de nieuwe pensioenregeling is dit goed te regelen. Minister Koolmees onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om te experimenteren. Op dit moment wil dat zeggen dat je als zzp’er meedoet in een pensioenfonds en alleen als je aangeeft dat je dit niet wilt, kun je eruit stappen. Deze optie heet Opt-out. 

Breder belang
Op dit moment zijn er in Nederland circa 2 miljoen werkenden die niet optimaal voor hun pensioen sparen. Een goed pensioenplan kent een breder belang. Als jij je pensioen goed geregeld hebt, profiteer je daar zelf van maar ook jouw gezin, je kinderen en de hele maatschappij. Het is belangrijk om te sparen voor later, voor een aanvulling op je staatspensioen (AOW). Doe je dat niet, dan kan je zo maar afhankelijk worden van sociale vangnetten om je kosten te kunnen betalen. Voor groepen zoals werkenden in de uiterlijke verzorging is het moeilijk om het pensioen zelf te organiseren, vanwege de niet te hoge inkomens. Daarom maakt FNV MOOI zich hard voor een makkelijker, sneller en beter pensioen voor alle werkenden in de uiterlijke verzorging.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier