Nieuwe cao voor kappers – Wat vind jij belangrijk?

Ben jij kapper en werk je in loondienst? Dan horen wij graag welke punten jij belangrijk vindt voor een nieuwe kappers-cao en vragen wij je onderstaande punten te beoordelen, aan te vullen en/of te wijzigen. Dit kun je doen tot 18 februari 2020.

De cao is eind januari 2020 afgelopen. Het is dus weer tijd voor een nieuwe, verbeterde cao voor jou want het gaat goed in de branche. Daarom vragen wij aan jou om de wensen waarvan jij vindt dat ze verwezenlijkt moeten worden in een nieuwe cao aan ons door te geven, zodat wij ze weer door kunnen geven aan de ANKO.

De werkgeversvereniging ANKO heeft laten weten dat zij op dit moment nog niet klaar is om ons uit te nodigen, maar dat zij dat wel z.s.m. gaat doen. Jammer, want dat betekent dat de cao te laat wordt afgesloten. FNV MOOI zal er alles aan doen om z.s.m. een MOOIe cao af te sluiten.

Om jouw belangen goed te behartigen, moeten wij weten wat jij belangrijk vindt, wat jij nodig hebt, wat je eventueel mist, welke afspraken uit de huidige cao niet worden nageleefd of volgens jou anders omschreven moeten worden. Hieronder hebben wij een puntenlijst opgesteld met onderwerpen die van grote invloed zijn op jouw werk en waarover wij met werkgevers in onderhandeling zouden willen gaan. Wat vind jij hiervan?

Wij streven naar een verdere loonstijging en betere arbeidsvoorwaarden. Onze voorstellen aan werkgevers gaan verder uit van gewoon gezond en goed werk, solidariteit en economische zelfstandigheid. Dit alles vatten we samen in onderstaande punten:

 1. Lonen: Wij vragen werkgevers alle lonen en vergoedingen te verhogen met een minimum van € 100 per maand bij een fulltime dienstverband. Op deze manier zorgen we ervoor dat de allerlaagste inkomens er extra op vooruit kunnen gaan. Wij vragen jou hoeveel jouw loon omhoog moet gaan: 2%, 3%, 4%, 5% of met een ander percentage?
 2. Afschaffen Loongebouw B: Wij vragen werkgevers Loongebouw B af te schaffen, te weinig kappers krijgen nu een variabel deel. Daarnaast zorgt dit systeem voor ongelijkheid in beloning en dat past volgens FNV MOOI niet in een basis-cao.
 3. Alle ziektedagen uitbetalen: Wij vragen werkgevers de regeling bij ziekte aan te passen. Ziek ben je niet voor je lol.
 4. Gezond werk: Wij vragen werkgevers afspraken met ons te maken over voorlichting op de werkplek over gezond werk.
 5. Zekerheid: Wij vragen werkgevers meer zeggenschap te geven aan jou als werknemer over je werkuren en dagen die je werkt, zodat je werk en privé goed kan combineren.
 6. Scholing: Wij vragen werkgevers recht op scholing en een financiële bijdragen te geven aan jou als werknemer, want dit is van belang om je te blijven ontwikkelen.
 7. Training(avond): In maar weinig bedrijfstakken worden de verplichte trainingsuren niet betaald door de werkgever. Wij vragen de werkgevers om een begin te maken met de vergoeding van de verplichte trainingsuren.
 1. Reparatie WW: Als je je baan verliest is het belangrijk dat je je inkomen houdt. Daarom willen wij afspraken maken met werkgevers om hen het wettelijk deel te laten betalen en werknemers te laten betalen voor de reparatie.
 2. Handhaving: Handhaving van wet- en regelgeving is belangrijk voor iedereen in deze branche. FNV MOOI wil daarom een structurele bijdrage uit het O&O fonds om voor te lichten en de rechten van werknemers meer te bewaken.
 3. Pensioen: FNV MOOI wil met de werkgevers in overleg om de inhoud van de regeling zo veel mogelijk veilig te stellen. Want door de verder dalende rente is de kapper ook onder de toekomstige nieuwe regeling allesbehalve zeker van een stabiel pensioen.
 4. Prijsvrij je eigen haar doen: Dat je er als kapster representatief uit moet zien, is bekend. Maar dat moet dan natuurlijk betekenen dat als je haar op het werk behandeld wordt, je dat niet hoeft te betalen. Wij vragen werkgevers in de cao op te nemen dat jij recht krijgt op je werk je haar te (laten) doen zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.
 5. Verlof bij ziekte of de dood van je huisdier: Je hond of kat is onderdeel van het gezin. De dood van je hond of kat is een zeer verdrietige gebeurtenis. Wij vragen werkgevers in de cao op te nemen, het recht op vrij te nemen bij ziekte of de dood van je huisdier.

Geef voor bovenstaande onderwerpen een cijfer van 1 t/m 10 waarbij 10 het belangrijkst is.

* is verplicht veld

De enquête is gesloten, invullen was mogelijk tot 18 februari 2020.

Wij zijn op zoek naar nieuwe werknemers die met ons mee willen denken.
Wil je met ons meedenken tijdens de cao-onderhandelingen en ben je kapper in loondienst? Mail dan je naam, adres en telefoonnummer naar info@fnvmooi.nl en vermeld ‘Meedenken kappers-cao 2020’.