Brief van Ministerie SZW; geen AVV voor kapperscao ANKO en CNV

FNV MOOI heeft in een officiële brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestiging gekregen dat de nieuwe kapperscao van ANKO en CNV niet algemeen verbindend wordt verklaard. Het is een zeer uitzonderlijke situatie dat een volledige cao, en niet slechts enkele bepalingen, niet algemeen verbindend wordt verklaard.

Meer aan de hand

Onlangs schreef FNV MOOI al dat dit komt doordat de ANKO en het CNV hebben verzuimd de huidige cao met FNV MOOI tijdig op te zeggen maar ook dat er meer was. Als de huidige cao namelijk wel tijdig was opgezegd, dan nog zouden niet alle bepalingen uit de nieuwe cao algemeen verbindend worden verklaard omdat deze niet juist en/of volledig zijn. Lees hier om welke bedenkingen het gaat. FNV MOOI betreurt het dat de ANKO en het CNV hier niet volledig over zijn en dat zij niet schrijven wat het Ministerie van hun cao-teksten/de bedenkingen van FNV MOOI vindt. Het Ministerie heeft namelijk wel uitgebreid met de ANKO en haar advocaat over hun cao-teksten/bedenkingen van FNV MOOI gesproken.

Onjuiste en/of onvolledige bepalingen

In de brief van het Ministerie staat geschreven dat er nu sprake is van twee cao’s en dat de situatie alleen kan worden opgelost als met FNV MOOI overeenstemming wordt bereikt over het tussentijds beëindigen van de vorige cao. Dit zal natuurlijk niet zomaar gebeuren: FNV MOOI zegt niet de huidige cao op als dat nadelig is voor de werknemers. FNV MOOI wil wel een cao afspreken, maar niet als dit grote achteruitgang ten opzichte van de huidige cao betekent. Zo gaan bijvoorbeeld de leerling, de haarstylist of de haarstylist 3 erop achteruit. Daarbij moeten alle lonen minimaal boven het wettelijk minimumloon komen, dat is wettelijk verplicht. Ook zullen de onjuiste en onvolledige bepalingen uit de nieuwe cao gehaald moeten worden. Zo moeten bijvoorbeeld de tegenstrijdigheden in het functiehandboek er tussenuit, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ook moet duidelijk worden waar er subsidie is te krijgen voor scholing en moet duidelijk zijn wie hier aanspraak op kan maken, dit kan geen willekeur zijn. Als laatste zal Loongebouw B nog moeten worden aangepakt, meer werknemers moeten provisie krijgen. Al bovengenoemde zijn zaken die het Ministerie geregeld zal willen zien alvorens zij deze bepalingen kan goedkeuren en algemeen verbindend kan verklaren.

FNV MOOI buigt niet voor een cao die wordt afgedwongen door een eindbod en zal ook niet buigen door de huidige cao maar op te zeggen. FNV MOOI kan, wil en zal niet werkeloos toezien hoe de rechten van werknemers in de branche worden uitgehold door een slechte cao en blijft strijden voor een cao die recht doet én loont!

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier