Onderhandelingsresultaat bereikt over kappers-cao

Afspraken in het kort:

 • Looptijd: 01.07.2023 t/m 30.06.2024.
 • Lonen en toeslagen: +9% (+6% 01.07.2023 en +3% 01.02.2024).
 • Afschaffing lage BBL-lonen.
 • Geen uitbreiding van Loongebouw B. Er is een onderzoek gestart naar Loongebouw A en B.
 • Km-vergoeding omhoog: vanaf 01.07.2023 naar € 0,21 en vanaf 01.01.2024 naar € 0,22.
 • De gemaximeerde staffel in de km-vergoeding verdwijnt.
 • Verplichte trainingen/scholing worden betaald.
 • Pensioenregeling: de intentie om het huidige pensioen te handhaven.
 • Voor kapper-werknemers is geld vrijgemaakt voor individueel opleidingsbudget.
 • Aandacht voor individueel maatwerk bij palliatieve zorg en rouwverlof.

Er is een onderhandelingsresultaat
De afgelopen maanden heeft FNV MOOI veel overleg gehad over de nieuwe kappers-cao die vanaf 1 juli 2023 moet gaan gelden voor alle werknemers in de kappersbranche. De uitkomsten van de enquête die FNV MOOI voorafgaand aan de onderhandelingen hield onder zijn leden, zijn meegenomen naar de cao-tafel. Tijdens de onderhandelingen liet ANKO weten dat een groep werkgevers nog kampt met de nasleep van de coronaperiode en dat daar rekening mee gehouden moet worden. ANKO heeft aangegeven dat er een cao moet komen voor alle kappers, dus ook voor die kapper-werkgevers. Inmiddels ligt er een onderhandelingsresultaat met een loonsverhoging van 9% in een nieuwe cao die één jaar gaat gelden. FNV MOOI is tevreden met deze loonstijging. Een beter loon zorgt ervoor dat kapper-werknemers zich meer gewaardeerd voelen en willen blijven werken in de kappersbranche en dat nieuwkomers verleid worden in de branche te komen werken. Ook is FNV MOOI tevreden over de overige resultaten uit de onderhandelingen, zoals onder andere de vergoeding van alle verplichte trainingen en scholing, afschaffing van de lage BBL-lonen en de verhoging van de km-vergoeding. FNV MOOI gaat er vanuit dat met deze afspraken een volgende stap gezet wordt in het bouwen aan een mooie cao-toekomst. Een toekomst waarin de kappersbranche een fijne branche is om in te werken en te groeien, met een loon waarmee je al je vaste lasten kunt betalen en normaal kunt leven. De significante stijging van de lonen betekent een serieuze stap in de goede richting.
Kijk je met dat in je achterhoofd naar de resultaten van de onderhandelingen zoals de nu afgesproken loonsverhoging, dan kun je constateren dat het afgesproken percentage loonsverhoging boven het landelijk gemiddelde ligt voor een cao voor één jaar. Een MOOIe stap naar volgende cao-onderhandelingen, want we zijn er nog niet.

Het onderhandelingsresultaat
De cao loopt van 01.07.2023 t/m 30.06.2024 (één jaar).
Wat er is afgesproken:
(onderstaande is nog geen cao-tekst, deze kunnen afwijken. Aan de cao tekst wordt gewerkt)

 1. Loonsverhoging
  – Lonen en toeslagen +9% (+6% 01.07.2023 en +3% 01.02.2024).
  – De lage BBL-lonen worden afgeschaft.
 2. Loongebouw B
  Alleen kappersbedrijven die vóór 01.07.2023 loon betaalden op grond van Loongebouw B mogen dat ook na 01.07.2023. In afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar Loongebouw A en B mogen er geen kappersbedrijven meer starten met uitbetaling op grond van Loongebouw B.
 3. Km-vergoeding woon-werk (eigen vervoer)
  Met ingang van 01.07.2023 bedraagt bij reizen met eigen vervoer de km-vergoeding € 0,21 per km voor woon-werkverkeer vanaf 10 km tot en met 40 km enkele reis.
  De km-vergoeding geldt voor hele km van de woning naar de kapsalon én van de kapsalon naar de woning.
  Met ingang van 01.01.2024 wordt de km-vergoeding € 0,22 per km.
  De gemaximeerde staffel in de huidige cao m.b.t. de km-vergoeding verdwijnt.
 4. Palliatieve zorg en rouwverlof
  Werkgevers en werknemers worden geïnformeerd over individueel maatwerk m.b.t. palliatieve zorg en rouwverlof.
 5. Verplichte trainingen/scholing worden vergoed
  Verplichte trainingen/scholing/cursussen/shows/demonstraties/introductiebijeenkomsten worden vergoed en de werkgever moet deze ook zoveel mogelijk tijdens werktijd aanbieden.
  In overleg besluiten de werkgever en de werknemer op welke momenten scholing plaatsvindt, waarbij rekening gehouden wordt met werk, privé en zorgtaken. Extra kosten waaronder studiemateriaal en de extra reiskosten die de werknemer moet maken om aan deze scholing deel te nemen, worden vergoed.
  Scholing buiten werktijd wordt in overleg gecompenseerd in geld of tijd.
  Het studiemateriaal voor de BBL-opleiding wordt niet vergoed.
 6. Pensioenregeling
  FNV MOOI, CNV en ANKO hebben de intentie uitgesproken om de huidige pensioenregeling te handhaven.
 7. Opleidingsbudget
  Voor kapper-werknemers is geld vrijgemaakt om opleidingen te volgen, zowel binnen als buiten de branche.

Accepteren van deze nieuwe cao?
Als de meerderheid van de leden van FNV MOOI deze cao accepteert dan wordt de cao ingediend bij het Ministerie van SZW om algemeen verbindend te worden verklaard. Zodra de minister dit akkoord heeft gegeven, geldt de cao voor alle werknemers in de branche van 01.07.2023 t/m 30.06.2024.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier