Vrijwillige tijdelijke aanpassing Cao

Vandaag hebben sociale partners ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen afspraken gemaakt waarmee jij – als je dat wilt en kunt – jouw werkgever kunt helpen in deze bijzondere tijd. Het gaat over een wijziging op twee punten in de bestaande Cao Kappers m.b.t. het opnemen van drie weken aaneengesloten vakantie en de uitbetaling van het vakantiegeld in twee gelijke delen.

Twee punten: vakantiegeld en vakantiedagen
De werkgevers (ANKO) hebben nadrukkelijk de wens uitgesproken naar vakbonden FNV MOOI en CNV Vakmensen om af te kunnen wijken van de artikelen 5.1 sub b (uitbetaling vakantiegeld) en 7.2 sub a cao (opnemen vakantiedagen). Sociale partners hebben hier vandaag afspraken over gemaakt. Deze afspraken houden in, dat als je dat wilt en de mogelijkheid hebt, je jouw werkgever vrijwillig en tijdelijk kunt helpen. Je kunt met de gemaakte afspraken afwijken op de twee punten in de Cao, maar je bent hiertoe niet verplicht!

Opnemen drie aansluitende weken vakantie
Het kan zijn dat jouw werkgever op dit moment niet in staat is om jou en jouw collega’s vakantie op te laten nemen op de wijze waarop je dat graag zou willen en waar je op grond van de Cao recht op hebt. Op grond van artikel 7.2 sub a Cao heb je recht op een aaneengesloten vakantie van drie weken. Wij kunnen ons echter voorstellen dat jij in deze economisch lastige tijd je werkgever tegemoet wilt komen. Als jou niets in de weg staat, vinden wij dat gezien de situatie ook netjes.
Je kunt vrijwillig akkoord gaan met een voorstel van jouw werkgever om dit jaar niet drie weken aaneengesloten met vakantie te gaan maar bijvoorbeeld twee weken. Je zou bijvoorbeeld ook een afspraak kunnen maken om twee weken vakantie in de zomer aan te vragen en ook nog een week in het najaar. Jouw totale aanspraak en opbouw op vakantie-uren blijft met deze afspraak behouden, maar wordt op een andere wijze op voorstel van jouw werkgever toegekend (jouw vakantiedagen zullen niet verjaren door deze afspraak).
Zorg er echter wel voor dat dit duidelijk op papier staat, zodat hier achteraf geen problemen over ontstaan. Vul de afgesproken vakantieperiode in. Zie hiervoor het formulier: Afspraak afwijking artikel 7.2 sub a CAO Kappers vakantieweken.

Uitbetaling vakantiegeld in twee gelijke delen
Het kan zijn dat jouw werkgever op dit moment niet in staat is om jouw volledige vakantietoeslag in de maand mei te betalen, zoals je dat graag zou willen en waar je op grond van de Cao recht op hebt.
Alhoewel jouw werkgever daar in principe wel toe is verplicht, kunnen wij ons voorstellen dat jij in deze economisch lastige tijd je werkgever tegemoet wilt komen, als jij je dat natuurlijk kunt veroorloven.
Uit een eerder gehouden Quick Scan onder leden kwam naar voren dat het merendeel van de werknemers hun werkgevers wil helpen in deze bijzondere tijd, mits ze daardoor niet zelf in de problemen komen. Cao-partijen hebben met het oog hierop de volgende afspraak gemaakt:
Je kunt akkoord gaan met een voorstel van jouw werkgever om jouw vakantiegeld in twee periodes te betalen; je krijgt de ene helft dan bij de salarisbetaling van de maand mei en de andere helft bij de salarisbetaling van de maand juni of juli 2021.
Zorg er echter wel voor dat dit duidelijk op papier staat. Indien jouw werkgever onverhoopt failliet gaat, kan jouw aanspraak in dat geval door het UWV worden overgenomen. Je behoudt dan jouw aanspraak, maar komt ook nog eens jouw werkgever tegemoet. Zie hiervoor het formulier: Afspraak afwijking artikel 5.1 sub b CAO Kappers, vakantiegeld.

Tijdelijke periode
De wijziging op de Cao is tijdelijk. Het gaat hierbij over de periode mei 2021 tot en met juli 2021 betreffende het vakantiegeld en mei 2021 tot en met augustus 2021 betreffende het opnemen van vakantiedagen. Na afloop van deze periode vervalt de mogelijkheid tot afwijking op deze artikelen.

Lees de exacte afspraken tussen ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen hier.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier