Noodpakket 2.0

Noodpakket 2.0

Alhoewel de meeste contactberoepen weer volop aan het werk zijn, zijn er ook kappers en beauty professionals die nog niet aan de slag kunnen. Misschien werk jij voor een salon die gevestigd is in een verpleeghuis waar je nog niet naar binnen mag of werk jij als ZZP’er voornamelijk met bejaarden of een andere kwetsbare doelgroep waardoor je het contact moet beperken en dus niet aan de slag kunt. Gelukkig verlengt de overheid het noodpakket banen en economie, zodat ook jullie de financiële steun (blijven) krijgen die jullie nodig hebben. Lees snel verder hoe het noodpakket 2.0 eruit komt te zien.

De volgende maatregelen volgen op het eerste noodpakket van 17 maart. Dit tweede noodsteunpakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en één nieuwe regeling. Houd de websites www.rijksoverheid.nl en www.kvk.nl/corona/ in de gaten voor de actuele informatie m.b.t. de regelingen, want deze worden de komende tijd nog verder uitgewerkt en er kunnen dus nog wijzigingen komen.

1. Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), opvolger TOGS
 • Vanaf half juni de opvolger van de TOGS.
 • Bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de Coronacrisis.
 • Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) te betalen.
 • Contactberoepen vallen onder de SBI-code voor de TOGS, dus kunnen straks ook in aanmerking komen voor de TVL.
 • De TVL wordt uitgevoerd door RVO (net als de TOGS). Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Lees hier meer over de TVL: www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-50000-euro-per-4-maanden/ en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl

2. Verlenging en aanpassing Tozo
 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt – met aangepaste voorwaarden – met 4 maanden verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Krijg je nu een uitkering levensonderhoud en voldoe je aan de voorwaarden van Tozo 2, dan ontvang je tot en met september een Tozo-uitkering. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.
 • De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van je partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.
  De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.
 • Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro.
 • Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september en loopt op 30 september af. Aanvragen kan per 1 juni via je woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Lees hier meer over Tozo 2: www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/ en op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/tozo-per-1-juni

3. Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De NOW-regeling krijgt een vervolg, zodat jouw werkgever je kan doorbetalen. Jouw werkgever kan deze regeling vanaf 6 juli aanvragen bij het UWV over de periode juni, juli, augustus en september 2020, als hij/zij minimaal 20% omzetverlies verwacht.

Enkele voorwaarden zijn aangepast:

 • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma ‘NL leert door’. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Daarnaast mag een salon die gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Lees hier meer over de nieuwe NOW-regeling: https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/ en op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

4. Verlenging belastingmaatregelen
 • De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ZZP’ers: tot 1 oktober.
 • Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, vervallen.
 • De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 • Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.
 • Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 4 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten).
 • Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.
5. Verlenging Coronakredietverlening en -garanties

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.

Lees hier meer over alle financiële regelingen m.b.t. het Coronavirus door de overheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen of kijk op www.kvk.nl/corona/noodpakket-2-nieuwe-regelingen-per-juni/ en www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier