Onze mening

FNV MOOI heeft een heldere mening en die delen we graag met je. In onderstaande onderwerpen kun je lezen hoe wij hier over denken. Zo weet jij wat waar FNV MOOI zich sterk voor maakt en wat je aan ons hebt!

Opleiding
Een goede opleiding is de basis voor elke vakvrouw of vakman. FNV MOOI is dan ook betrokken bij het onderwijs in de uiterlijke verzorging. Zo heeft FNV MOOI een plaats in de SBB en overlegt daar met het scholenveld en de werkgevers. Ook is FNV MOOI te vinden op informatiedagen en besteden wij veel tijd en energie aan informatievoorziening op scholen. Tevens krijgen BOL- en BBL-studenten tijdens de opleiding een speciale korting op het lidmaatschap van FNV MOOI.

Stage
Stages zijn heel belangrijk om het vak te leren en het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. En werk je in een bedrijfstak waar je als stagiair of student werkt, dan moet je wat FNV MOOI betreft worden betaald. En met werk bedoelen we activiteiten die altijd gedaan moeten worden in een salon door een persoon. Je kan hierbij denken aan; de telefoon beantwoorden, afspraken maken, klanten ontvangen, koffie schenken, klanten begeleiden in de salon, verkopen, voorbereiden voor de behandeling, doen van vakhandelingen, enzovoort. Het maakt FNV MOOI niet uit of je dan student, werknemer of stagiair bent. Voer je dezelfde activiteiten uit als een werknemer, dan heb je wat ons betreft recht op (dezelfde) vergoeding. Gelijk werk, gelijk loon!

Waarom vindt FNV MOOI dit belangrijk? FNV MOOI vindt uitbuiting van studenten uit den boze, is tegen verdringing van werkgelegenheid, is tegen oneerlijke concurrentie tussen studenten, maar ook tussen werkgevers (iedere werkgever moet betalen). En FNV MOOI wil geen oneerlijke concurrentie tussen scholen, alle scholen moeten dezelfde subsidie van de overheid ontvangen.

Kennisuitwisseling
FNV MOOI wil het mogelijk maken dat er meer uitwisseling plaatsvindt tussen vakbeoefenaars in alle branches, en maakt het makkelijk of het nu is tussen kappers onderling of tussen kappers en pedicures of schoonheidsspecialisten, alle combinaties zijn mogelijk. Want het vak binnen de uiterlijke verzorging verbreedt zich. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een kapper steeds vaker ook visagie verzorgt, of een nagelstylist die ook de voeten verzorgt.

Loon
De lonen binnen onze branche zijn niet hoog. FNV MOOI staat in ieder geval voor ‘gelijk werk-gelijk loon’. Het gebeurt nog te vaak dat er oneerlijke verschillen zijn tussen werknemers. Of dat stagiaires wel al volwaardig werk doen, maar slechts een kleine stage-vergoeding krijgen in plaats van normaal loon. Daarnaast vindt FNV MOOI dat je van een vakvolwassen loon zelfstandig moet kunnen leven.

Prestatiebeloning
FNV MOOI is niet alleen maar positief over prestatiebeloning. Prestatiebeloning is bedoeld als “loon naar werken”. Echter, veel salons zijn nog lang niet klaar voor deze vorm van belonen, plus veel van salons zijn door hun (lage) prijsstelling onvoldoende geschikt om een werknemer aanzienlijk extra te kunnen laten verdienen. FNV MOOI vindt daarom dat prestatiebeloning boven op een goed basisloon mag komen, en dat je als werknemer zelf goed moet kunnen controleren wat er met de door jou gemaakte omzet gebeurt.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding of relatiebeding is bedoeld om te voorkomen dat wanneer een werknemer weggaat bij een werkgever, hij/zij geen klanten meeneemt of ‘inpikt’. Echter, de meeste bedingen zijn veel te zwaar, veel te beperkend of belemmerend en met een veel te hoge boete die een oud-werkgever wil heffen. Regelmatig constateert FNV MOOI dat de toekomst van een lid belemmerd wordt en ziet daarom het liefst dat concurrentiebedingen verboden worden. FNV MOOI beoordeelt concurrentiebedingen voor leden en bemiddelt daarom ook veel leden die weggaan bij een werkgever om het concurrentiebeding of relatiebeding te laten opheffen.

Pensioen
Veel werknemers in de uiterlijke verzorging starten al jong met werken, maar stoppen ook relatief vroeg met (fulltime) werken. De overheid trekt zich steeds meer terug en vindt dat je zelf moet zorgen voor je toekomst. Begin daarom vroeg met het sparen, des te minder hoef je per maand in te leggen om een leuk bedrag te krijgen als je met pensioen gaat. Werknemers in de kappersbranche reserveren verplicht voor hun pensioen in het Bedrijfstakpensioenfonds Kappers, ook hun werkgever stort een bedrag in het fonds voor zijn werknemer. FNV MOOI vindt dat alle werknemers en zzp’ers in de uiterlijke verzorging ook de mogelijkheid moeten hebben deel te nemen aan de pensioenregeling.

Arbeidstijdenwet
FNV MOOI vindt dat werk en privé goed in balans moeten blijven, en vindt daarom dat je de verruiming van werktijden zoveel mogelijk moet beperken, vooral omdat vaak werktijden worden opgelegd en de werknemers er weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen. Werknemers die het werk en privé steeds slechter kunnen combineren, worden bijgestaan door FNV MOOI met advies en bemiddeling als ze er zelf niet uitkomen met hun werkgever. En lukt dat niet, dan is het advies om te zoeken naar een werkgever die wel de ruimte wil en kan bieden, of wordt zzp’er.

Starten als zzp’er
Ook binnen onze branches is er nog steeds een flinke groei van kleine zelfstandigen; zzp’ers. De zzp’er is niet meer weg te denken uit onze economie. Het zzp-schap biedt mogelijkheden tot eigen keuze in zelfontplooiing en het zelf bepalen van waar, wanneer en op welke wijze je werkt. Steeds meer werknemers willen graag meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om de zorg voor de kinderen te kunnen combineren met het vak. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat de groei van zelfstandige ondernemers blijft. FNV MOOI maakt zich sterk voor de positie, betaalbare verzekeringen en inkomensverbetering van zzp’ers.

Eigen salon starten
Een salon aan huis is voor een zzp’er vaak een ideale oplossing om het vak uit te kunnen oefenen. De ervaring is echter dat veel zzp’ers tegen allerlei regeltjes van bijvoorbeeld de gemeente en banken aanlopen en het werken aan huis wordt tegengehouden. FNV MOOI vindt dat een salon aan huis makkelijker gemaakt moet worden. Vandaar dat FNV MOOI  adviseert en bemiddelt voor zzp-leden, ook als het bijvoorbeeld gaat om uitbreiding van de salon aan huis.

Onvrijwillig zzp-schap
Vanaf een bepaalde leeftijd worden werknemers in de uiterlijke verzorging ‘te duur’ volgens bepaalde werkgevers. Deze werkgevers proberen dan de werknemer met druk te bewegen om zzp’er te worden, en door bijvoorbeeld een stoel te huren en daarmee een salaris te verdienen. Hiermee verlegt de werkgever het ondernemersrisico naar de werknemer. FNV MOOI keurt dit af en adviseert dat je goed onderzoekt welke risico’s je loopt. FNV MOOI helpt leden met eerlijke informatie en risico-inschatting zodat je een weloverwogen keuze kan maken. Wil je niet gedwongen als zelfstandige aan de slag? Dan helpt FNV MOOI je om op een goede manier werknemer te blijven!

PSA
PSA staat voor PsychoSociale Arbeidsbelasting. PSA, wat is dat? Stress door intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Is het te druk in je werk dat je je werk niet goed kan doen, word je gepest, is er agressie in de salon, is er sprake van intimidatie, dan is de PSA te hoog. FNV MOOI vindt dat druk werk bij het vak hoort. Echter, een te hoge werkdruk is ongezond en moet aangepakt of voorkomen worden.

FNV MOOI heeft regelmatig bondsleden die vragen hen te helpen of te adviseren hoe hiermee om te gaan. (Seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de werksituatie die stress teweeg brengt vallen onder PSA. Herken jij het volgende voorbeeld? Je wordt steeds gevraagd om extra te werken of over te werken en om nog schoon te maken. Je moet harder werken om aan je target te komen, wil je je prestatiebeloning halen. Vrij nemen gaat niet meer.

Dit voorbeeld kan leiden tot problemen en is geen uitzondering voor de afdeling werk en inkomen van FNV MOOI. Het kan echter nog erger, als de sfeer slecht is in de salon en je plezier in het werk daardoor afneemt. Tijdens cao-onderhandelingen heeft FNV MOOI de werkgevers gezegd dat FNV MOOI actief aan de slag gaat met PSA onderzoeken, voorlichten en het creëren van hulpmiddelen voor de achterban. Graag samen met de werkgever, maar als het moet dan doet FNV MOOI het ook alleen.

Agressie
In onze branches kan agressie op de werkvloer voorkomen. Een klant is niet tevreden en in plaats van dat hij klaagt, wordt hij agressief. FNV MOOI vindt dat de werkgever een belangrijke rol vervuld in het voorkomen en beperken van agressie. Om werknemers te beschermen en te helpen wil FNV MOOI graag dat door middel van voorlichting men agressie beter kan beïnvloeden of onder controle kan krijgen. Ook moet het duidelijk zijn welke rechten en plichten je hebt als werkgever en werknemer in het geval van agressie.

Verzuim
In de wet hebben de laatste jaren veel aanpassingen plaatsgevonden die effect hebben op alle werknemers. In de wet staat dat het gaat om wat je wel kan, en niet wat je niet kan. Ziek zijn betekent niet meer automatisch dat je ook niet kan werken. FNV MOOI vindt dat het inmiddels een doolhof is geworden van regels die haast niet te begrijpen is. Daarom heeft FNV MOOI bijvoorbeeld het boekje “ziek en dan..” uitgebracht. Hiermee kan je samen met je werkgever beter aan je eigen herstel bij ziekte werken en weet je de regels die je tijdens je ziekte in acht moet nemen.

Eczeem
Ook wel bekend als kapperseczeem, handeczeem of contacteczeem. Handeczeem is een beroepsziekte die veel voorkomt in onze branches. Het is een misverstand dat het alleen kappers overkomt, ook bijvoorbeeld nagelstylisten hebben een verhoogd risico om door het werk handeczeem of contacteczeem te krijgen. FNV MOOI wil het risico zo klein mogelijk houden, door voorlichting te geven en bijvoorbeeld duidelijke afspraken te maken met werkgevers over gebruik van materialen.

Zwanger
Ben je zwanger? Gefeliciteerd! Als je zwanger bent verandert er veel in je lijf. FNV MOOI vindt dat je je werk vaak goed kan blijven doen, zolang je er maar wel goed rekening mee houdt. Bijvoorbeeld door het gebruik van chemicaliën zoveel mogelijk te beperken en voldoende rust te nemen. FNV MOOI heeft daarom een boekje gemaakt waarin zwangere vrouwen alle informatie vinden die nodig is om je kindje zo goed mogelijk te beschermen terwijl je blijft werken in het vak. Als je zwanger bent, kan je niet ontslagen worden. Toch gebeurt dat nog regelmatig. Dan staat FNV MOOI voor je klaar, desnoods om voor je naar de rechter te gaan.

Herinstromers
Binnen onze branches zijn veel moeders werkzaam, zowel als werknemer als zzp’er. Vaak worden herinstromers geweigerd als ze solliciteren voor een baan in de salon.  FNV MOOI strijdt ervoor dat herinstromers dezelfde eerlijke kansen krijgen als jongere kappers, en niet per definitie zzp’er moet worden om hun vak uit te kunnen oefenen.

Arbeidsinspectie
Dankzij de controles van de Arbeidsinspectie worden misstanden aan het licht gebracht. Al kan de Arbeidsinspectie ook lelijke boetes opleggen, de instantie draagt bij aan verstandig en gezond werken in de branche, en daar is FNV MOOI blij mee.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier