Uitkering

Welkom op de informatiepagina voor uitkeringsgerechtigden. Ook als je niet meer werkt blijf je welkom bij FNV MOOI. We helpen je met de aanvraag voor uitkering of pensioen. Bij ontslag, dan zal je als lid van FNV MOOI geholpen worden, zodat je zeker weet dat het geen onrechtmatig ontslag is en dat je voldoende vergoeding krijgt, mocht daar sprake van zijn. Op deze pagina vind je meer uitleg over de verschillende uitkeringen die er bestaan in Nederland en de bijbehorende instanties.

WW
Mijn tijdelijke contract wordt niet verlengd en ik heb nog geen ander werk gevonden. Krijg ik een WW-uitkering?
Als je werkloos wordt en geen ander werk hebt gevonden, heb je recht op een WW basis- uitkering als je aan alle voorwaarden voldoet.

  Als je een WW-uitkering wilt aanvragen, moet je het volgende doen:

 • inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf, het voormalige CWI
 • een WW-uitkering aanvragen
 • en solliciteren!

Mag ik met een WW-uitkering starten als ZZP?
Als je vanuit een uitkering een eigen bedrijf wilt starten, bijvoorbeeld als ZZP, kunnen ze bij het UWV WERKbedrijf (het voormalige CWI) en UWV informatie en begeleiding geven. Vakbondsleden kunnen ook bij de bond terecht met hun vragen.

WIA WAO
Ik ben al meer dan een jaar ziek. Moet ik voor de WIA gekeurd worden?
Als je langdurig ziek bent, blijf je de eerste twee jaar in dienst bij de werkgever. Na 1 jaar en 8 maanden krijg je post van het UWV met een aanvraag formulier voor de WIA. Na insturen word je uitgenodigd voor een keuring/beoordeling. De keuringsarts moet onderzoeken óf en op welke manier jij weer aan het werk kunt.

Ik ben al 2 jaar volledig afgekeurd. Verandert er door de WIA iets aan mijn uitkering?
Als je vóór 2006 volledig arbeidsongeschikt was en je blijft dat, verandert er niets. Je blijft de zelfde WAO-uitkering houden als voorheen. Vanaf 2006 zijn er nieuwe regels gaan gelden en is de term WIA gekomen. Meer informatie vind je in het boekje ‘Ziek en dan?’ van FNV MOOI

Wat gebeurt er als ik bij de herkeuring (gedeeltelijk) word goedgekeurd?
Als je bij de herkeuring ( gedeeltelijk) wordt goedgekeurd, val je niet meer onder de oude WAO. Je WAO-uitkering wordt stop gezet en de regels van de nieuwe WIA gaan geleden. Dat kan van invloed zijn op je inkomen. Neem in ieder geval contact op met je vakbond, voor advies en om je bij te laten staan als je het niet eens bent met je herkeuring. FNV MOOI is er namelijk ook voor de niet-werkende leden.  Ben je weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt, moet je op zoek naar werk, en vind je dat niet direct, ga dan het UWV-WERKbedrijf om je in te schrijven als werkzoekende en naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen.

UWV
Ik ben door het UWV herkeurd. Ik mag niet meer in de kapsalon werken, ik moet een kantoorbaan zoeken. Kan ik bezwaar maken?

  Als je het met de gang van zaken of met de uitkomst van de keuring niet eens bent, kun je daar tegen in bezwaar en in beroep:

 • binnen 6 weken kun je schriftelijk je bezwaar kenbaar maken bij het UWV.
 • als je het oneens blijft met het UVW kun je bij de Rechtbank in beroep.
 • en als je het met de uitspraak niet eens bent kun je in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
 • Je vakbond kan je helpen.

Als je geen vakbondslid bent, heb je een advocaat nodig.

AOW/Pensioen/VUT
Wat is AOW?
In Nederland krijg je vanaf je 65e AOW. 100% AOW krijg je als je tussen je 15e en 65e altijd in Nederland hebt gewoond, anders krijg je een evenredig deel. Als je 65 wordt, krijg je ook voor je eventueel jongere partner AOW-toeslag, als deze geen eigen inkomen heeft.Echter er gaat een heleboel veranderen op het gebied van de AOW. De leeftijd van 65 gaat omhoog, de levensloopregeling verandert en ook vanaf 2015 zal de partnertoeslag vervallen. Op de website www.fnvmooi.nl vind je meer informatie over wat er speelt rond de AOW en de pensioenen in Nederland. Klik hier om direct naar de informatiepagina te gaan

Krijg ik ook pensioen?
Alle werknemers in de kappersbranche vanaf 21 jaar zijn verplicht aangesloten bij het pensioenfonds voor de bedrijfstak kappers. Als kapper krijg je dus pensioen vanaf je 65e. Of je ook pensioen krijgt als je niet valt onder een CAO is afhankelijk van je arbeidscontract. Pensioen sparen via je werkgever kan interessant zijn, want zowel jij als je werkgever betaalt hier een deel aan

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier