Uitkomst QuickScan onder leden: vaccinatiebeleid roept vraagtekens op

FNV MOOI hield vorig weekend een QuickScan onder leden. Dit was n.a.v. de vele vragen over het vaccinatiebeleid en de gevolgen voor het werk die de laatste tijd bij FNV MOOI binnenkwamen.    

Veilig en gezond werken en keuzevrijheid vaccineren
Als we op een veilige en gewenste manier gevaccineerd kunnen worden, dan grijpt het coronavirus COVID-19 minder snel om zich heen. We kunnen dan met zijn allen naar een nieuw normaal, waarbij de basisregels voorlopig nog gehandhaafd moeten worden. Die basisregels – waaronder het dragen van een mondkapje – zijn onder meer noodzakelijk om zo veilig mogelijk te kunnen werken, aangezien in de uiterlijke verzorging 1,5 meter afstand houden geen optie is. Daarnaast speelt vaccineren juist ook om die reden een belangrijke rol m.b.t. het werk. Veilig en gezond werken blijft immers altijd het uitgangspunt, ook ten tijde van een pandemie zoals nu met het coronavirus. Daarbij is het óók van belang dat je je goed voelt bij de vaccinatie en dus een keuzevrijheid hebt. Niet alleen FNV MOOI krijgt veel vragen van leden over het vaccinatiebeleid, ook vanuit de samenleving komen er veel vragen. RTL Nieuws en het AD schreven er de laatste dagen eveneens over. Kijk onderaan voor de linkjes naar deze artikelen.

Uiterlijke verzorgingsbranche
Juist voor onze branche is het belangrijk alle mogelijke beschermingsmiddelen tot onze beschikking te hebben i.v.m. het mogelijk grotere besmettingsgevaar doordat wij dicht op de klant werken en lijflijk contact hebben. Het viel FNV MOOI ook op dat er op 27 mei op de website van Het Financieele Dagblad een lijst met zo 15 beroepen is verschenen waarop staat dat de meeste besmettingen plaatsvinden bij de kapper en de schoonheidsspecialist (12,3%).

“Prikken wat de pot schaft”, zegt De Jonge
Minister De Jonge zegt tegen RTL Nieuws: “Op dit moment is het vooral zaak dat we tempo blijven maken en het tempo is het meest gediend bij prikken wat de pot schaft.” Niet iedereen komt er dan even goed vanaf. Pfizer en Moderna hebben een aangetoonde effectiviteit van 95% en 94%, Janssen en AstraZeneca slechts 66% en 67%. Het AD trekt de eerlijkheid van dit vaccinatiebeleid in twijfel, omdat niet iedereen een keuze heeft. Bijvoorbeeld de groep 60-65 jaar die door de huisarts geprikt wordt met AstraZeneca en daardoor dus maar 67% kans heeft op een effectief vaccin. Uit een enquête onder 1.000 Nederlanders van DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws blijkt dat 64% van de Nederlanders vindt dat iedereen zelf zou moeten kunnen kiezen met welk vaccin ze ingeënt worden. 44% van de Nederlanders zou een prik met AstraZeneca op dit moment weigeren. FNV MOOI kijkt niet gek op van deze cijfers.

Voorkomen lockdown
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder mensen ernstig ziek blijken te worden en des te minder opnames er in de ziekenhuizen zijn, geeft de overheid aan. Als de ziekenhuizen minder vol zijn, voorkomen we hopelijk ook met zijn allen een volgende lockdown. Helaas zijn er nog onduidelijkheden rondom het vaccinatiebeleid, wat zorgt voor onbegrip en angst. Daarom hield FNV MOOI afgelopen weekend een kleine QuickScan onder zijn leden, waarin werd gepeild wat de gedachten, twijfels en angsten zijn rondom het vaccineren. Nu in Het Financieele Dagblad een lijstje is verschenen waarin staat dat de meeste besmettingen in de uiterlijke verzorging plaatsvinden, is het tijd dat minister De Jonge het vaccinatiebeleid onder de loep gaat nemen en meer keuzevrijheid toestaat, zodat meer mensen meer vertrouwen krijgen in de overheid en het vaccinatiebeleid. FNV MOOI snapt op zich dat snelheid in het beleid van belang is, maar het kan niet zo zijn dat het type vaccin wordt opgelegd en mensen geen keuzevrijheid hebben. Dat past niet in de cultuur van Nederland; we zijn geen dictatuur, toch? Volgens FNV MOOI is de minister creatiever dan hij nu laat zien. Nu alleen de wil nog om die creativiteit in te zetten.

Veel vragen aan FNV MOOI
Vragen die de afgelopen tijd bij FNV MOOI binnenkwamen waren bijvoorbeeld ‘als ik me niet laat vaccineren, wat betekent dat dan voor mijn werk?’ en ‘wat gebeurt er als een deel van mijn collega’s wel gevaccineerd is en een deel niet. Moeten we dan wel of geen mondkapje dragen?’. Ook vonden veel kappers en beautyprofessionals het oneerlijk dat een groot deel van de mensen een keuze kon maken qua priklocatie en dus type vaccin en andere mensen niet, zoals wij onlangs hoorden over het Janssen-vaccin en bijvoorbeeld de groep 60-65 die uitsluitend geprikt wordt bij de huisarts met AstraZeneca. Over die laatste werden door de leden van FNV MOOI harde woorden gesproken. De overheid komt er op dit punt niet goed vanaf. Een groot deel van de weigeraars lijkt namelijk wel gevaccineerd te willen worden als zij een keuze kunnen maken voor een vaccin. Als je als overheid wil dat met name de wat ouderen onder ons zo spoedig mogelijk gevaccineerd worden, lijkt een keuzemogelijkheid qua vaccin de oplossing om dat doel te bereiken.

Uitslagen onderzoek
De QuickScan die FNV MOOI heeft gehouden, laat een aantal trends zien die momenteel spelen bij de leden. Uit de uitkomsten blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de leden die de enquête heeft ingevuld angstig is om zich te laten vaccineren. Een aantal zaken helpen niet bij het vertrouwen in het vaccinatiebeleid, zoals bijvoorbeeld het niet zelf mogen kiezen met welk vaccin je wordt ingeënt, de bijwerkingen, het stilleggen van de AstraZeneca-vaccinaties en het stoppen met prikken van AstraZeneca en Janssen in andere landen. Leden zijn bang voor de (ernstige) bijwerkingen (bijna 55%). Vaccineren moet een vrijwillige keuze blijven, wordt aangegeven. Toch is een groot deel (bijna 60%) bang straks niets meer te mogen als hij/zij besluit zich niet te laten vaccineren. Bijna 40% twijfelt nu of hij/zij zich überhaupt laat inenten.

Ruim 60% van de leden die al een vaccinatie heeft gekregen mocht zelf beslissen op welke locatie de prik werd gezet en kon daarmee vaak kiezen welk vaccin er ingespoten werd. Zo’n 55% vind het een slechte zaak dat de overheid bepaalt welk vaccin iemand krijgt. Zo’n 15% heeft een vaccin gehad dat hij/zij liever niet wilde hebben. Bijna de helft van de ondervraagden heeft moeite met het vaccinatiebeleid van de overheid.

Schokkende uitkomsten
FNV MOOI begrijpt niet altijd de keuzes rondom vaccineren die door de overheid worden gemaakt en die worden opgelegd aan het Nederlandse volk. Vaccineren moet volgens FNV MOOI echt vrijwillig blijven. Als je mensen die gevaccineerd zijn meer vrijheden geeft, leg je veel druk op die mensen die niet gevaccineerd (willen) worden en daarvoor al dan niet begrijpelijke argumenten hebben. Een groot deel van de oplossing zou kunnen zijn om de keuze voor het type vaccin vrij te geven. Het past niet in onze samenleving dat een overheid de bevolking dwingt een bepaald vaccin te nemen. Daarmee haal je de keuzevrijheid weg. Hetzelfde geldt indirect op het moment dat je gevaccineerden privileges geeft ten opzichte van niet-gevaccineerden.

FNV MOOI vindt dat je als overheid niet voorbij mag gaan aan vrijheden, angsten en ziektes van mensen en vindt daarom dat er in ieder geval gekeken zou moeten worden naar de mogelijkheid om alle mensen zelf te laten kiezen met welk vaccin ze ingeënt worden. De overheid zou de mogelijkheden op z’n minst moeten onderzoeken om hierin een meer faciliterende benadering te kiezen. Toen gestart werd met vaccineren, was het vrij gemakkelijk voor mensen om een vaccinatie te krijgen en daarin ook een voorkeur aan te geven welk vaccin zij wilden. De verhalen van mensen die voordrongen in het vaccinatieproces kennen we allemaal wel. Dat vaccinatieproces is inmiddels aangepast, waardoor voordringen niet meer kan en je alleen een voorkeur qua vaccin aan kunt geven door voor een bepaalde locatie te kiezen. Iets wat de groep 60-65 jarigen niet kan. Het probleem hierbij is dat 44% van de Nederlanders uit het onderzoek van RTL Nieuws geen AstraZeneca wil. Cijfers die ook bevestigd worden in de QuickScan onder leden door FNV MOOI. Dit helpt allemaal niet in het vertrouwen richting de overheid en het vaccinatiebeleid. Het wordt mensen steeds moeilijker gemaakt i.p.v. makkelijker. Onbegrijpelijk als we teruggrijpen naar het credo ‘Samen tegen corona’.

De uitkomsten van de QuickScan bevestigen dat de meerderheid van de leden vraagtekens heeft bij het vaccinatiebeleid van de overheid. Dat kan anders, vindt FNV MOOI. FNV MOOI gaat de uitkomsten delen in een brief aan de minister en hem oproepen meer keuzevrijheid mogelijk te maken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over vaccineren op www.rijksoverheid.nl. Wil je weten welke typen vaccins er zijn, kijk dan hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins. Door aan te geven op welke locatie je geprikt wilt worden, maak je in veel gevallen ook een keuze voor het type vaccin. Op de ene locatie wordt bijvoorbeeld geprikt met Janssen en op de andere locatie met Pfizer.

Kijk hier voor de artikelen die verschenen op RTL Nieuws en het AD: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5233327/zelf-kiezen-vaccin-corona-covid-enquete-dvj

https://www.ad.nl/nieuws/prikken-wat-de-pot-schaft-anders-sta-je-achteraan-de-rij-efficient-of-oneerlijk~a397138d/

 

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier