Blijf jezelf ontwikkelen met de nieuwe kappers-cao

Jezelf blijven ontwikkelen als kapper is essentieel om je ambacht goed uit te oefenen. In de kappers-cao 2023/24 is er daarom veel aandacht voor training en scholing. Zo moeten verplichte trainingen door je werkgever betaald worden en kun je als kapper-werknemer gebruikmaken van betaalde scholings- en trainingsregelingen. 

Nieuwe regels verplichte trainingen
In de nieuwe kappers-cao zijn nieuwe regels opgenomen rondom trainingen. Hoe dat precies zit, leggen we uit in twee voorbeelden:

Voorbeeld 1: Verplichte Trainingen
Er is een nieuwe kniptechniek ontwikkeld en je werkgever wil dat jullie deze techniek gaan gebruiken in de salon. Daarvoor is een verplichte training nodig. Je werkgever moet ervoor zorgen dat jij deze training gratis kunt doen en hij moet deze training zoveel mogelijk onder werktijd aanbieden. Lukt dat niet, dan moet het bijvoorbeeld ’s avonds aansluitend op je werk. Je hebt dan wel eerst minimaal een half uur pauze en je werkgever moet een eenvoudige maaltijd betalen. Volg je de training na (of wellicht voor) je werktijd, dan moet je werkgever de uren die boven je uren uitkomen betalen in tijd of geld.

Voorbeeld 2: Opleidings- en Loopbaanbudget
Het is je droom om te leren werken met haarextensions, maar helaas bieden jullie deze behandeling in de salon niet aan. Je vraagt je werkgever naar de mogelijkheden, maar hij heeft geen plannen in die richting. Deze training is dus niet verplicht en niet noodzakelijk voor jou om je vak goed uit te oefenen, omdat jullie de behandeling in de salon niet aanbieden. Jouw werkgever hoeft deze training daarom niet te vergoeden. Wel zegt hij dat er in de nieuwe cao twee regelingen zijn opgenomen om subsidies aan te vragen voor opleidingen en trainingen zowel binnen als buiten de kappersbranche. Deze regelingen zullen wij hier nader bespreken.

De scholingsregelingen
Ook dit cao-jaar zijn er opnieuw twee regelingen opgenomen die kapper-werknemers stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen, zowel binnen als buiten de kappersbranche. De tweede regeling is iets aangepast t.o.v. het cao-jaar 2022/23. We lichten ze voor je uit:

1. Opleidingsbudget t.w.v. max. 200,-
Wil je een vakgerichte opleiding, training of cursus in de kappers­branche volgen en/of een vakgericht evenement, beurs of demonstratie bezoeken, dan kan dat – net als in de vorige cao – met het individueel opleidingsbudget. 

In het kort:
Vraag de subsidie aan bij je werkgever;
Alleen voor externe vakgerichte scholing binnen de kappersbranche;
Maximaal eenmalig 200,- per kapper-­werknemer.
Te besteden in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024;
Beslis vóór 1 januari 2024 zelf voor welke vakgerichte scholing/welk evenement je het geld gebruikt. Als werknemer mag jij tot 1 januari 2024 beslissen welke vak­gerichte scholing of evenement je wilt volgen, echter deze scholing of dit evenement moet je dan ook gevolgd hebben voor 1 januari 2024. Als je in deze eerste periode een cursus vindt die plaatsvindt in de 2e periode (van 1 januari 2024 t/m 30 juni 2024), dan moet je dat overleggen met je werkgever en bij goedkeuring van je werkgever schriftelijk vast laten leggen. Mocht je het budget na 1 januari 2024 niet hebben aangewend, dan kan je alleen nog in overleg met de werkgever besluiten welke vakgerichte opleiding of evenement je kan gaan volgen. Ook dit moet je voor 30 juni 2024 hebben beslist en de cursus moet ook voor 30 juni 2024 worden gevolgd.
Interne salontrainingen of scholing die de werkgever verplicht stelt en waar jij geen inbreng in hebt, vallen buiten de regeling.

Kijk voor meer informatie op www.fnvmooi.nl. 

2. Loopbaanbudget kappers t.w.v. max. 750,-

Wil je je laten scholen binnen de kappersbranche, je om laten scholen buiten de kappersbranche, gebruikmaken van een loopbaan- of budgetcoach, dan kan dat met het Loopbaanbudget kappers. Er is namelijk weer een subsidie beschikbaar gesteld voor werknemers die binnen of buiten de kappersbranche, een cursus of opleiding willen volgen waarmee zij hun arbeidsmarktpositie kunnen verbeteren of waarmee ze een nieuwe stap in hun loopbaan kunnen zetten.

In het kort:
• Vraag de subsidie aan bij BPK. Via de website van het BPK vul je het aanvraagformulier in en verstuur je de overige vereiste documenten (zoals de facturen van de opleidingen/cursussen)
• Je mag op grond van deze regeling maximaal één subsidieaanvraag indienen. De aanvraag kan bestaan uit één of meerdere activiteiten. Maar LET OP: pas als je aanvraag is goedgekeurd weet je of je subsidie ontvangt.
• Voor scholing binnen én buiten de kappersbranche;
• Maximaal 750,- incl. btw per kapper-­werknemer;
• De scholing waarvoor je de subsidie aanvraagt moet plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 juni 2024;
• Het BPK beslist of de door de jou aangegeven activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.
• Je moet de subsidie aanvragen en toegekend krijgen vóór de start van de scholing die je wilt volgen; Hier is echter 1 uitzondering op, zie hieronder bij Start van de scholing.
• De opleidingskosten worden door BPK rechtstreeks aan de opleiders betaald.

De verschillen t.o.v. vorig cao-jaar:
Er zijn 2 tijdvakken ingesteld om de subsidie aan te vragen. Je kan maximaal 1 aanvraag indienen bij het BPK in 1 van de 2 aanvraagtijd­vakken (van 1 oktober 2023 t/m 29 februari 2024 óf van 1 maart 2024 t/m 31 mei 2024). Let op: voor beide tijdvakken is een beperkt budget beschikbaar van 50.000 per tijdvak. Wil jij in aanmerking komen voor het loopbudget, vraag deze dan zo snel mogelijk aan. 

Start van de scholing:
Je mag alleen in de maand oktober 2023 alvast aan een activiteit deelnemen, ook als de goedkeuring dan nog niet verleend is. Jouw aanvraag moet dan wel in de maand oktober 2023 bij het BPK zijn ingediend. BPK zal dan met terugwerkende kracht beoordelen of jij de subsidie krijgt en vervolgens de opleidingskosten betalen aan de opleider(s). Als BPK jouw aanvraag echter afwijst, zal je de gemaakte kosten zelf moeten betalen.

Kijk voor alle info en voorwaarden op de website www.fnvmooi.nl/scholingssubsidies-juli-2023/.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier