Nieuwe Kappers-cao

De afgelopen maanden heeft FNV MOOI hard gestreden voor een nieuwe Kappers-cao die één jaar gaat gelden. Er is veel overleg geweest met de werkgeversorganisatie en Bonden. FNV MOOI is blij dat er inmiddels een akkoord is bereikt met daarin een aantal belangrijke afspraken. Dit akkoord vormt een basis om de kappersbranche weer aantrekkelijker te gaan maken om in te starten én in te blijven werken. Met de volgende cao-onderhandelingen gaan wij daarmee verder. Dat is wel een must, want we zijn er nog niet. Als de volgende cao er niet op tijd is, staan we weer op achterstand.

Grootste focus: loon
De nieuwe cao heeft als grootste focus een stijging van de lonen met 4,5%. Dat is nú noodzakelijk, want alles wordt steeds maar duurder. Het was dus belangrijk om z.s.m. de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en het maken van afspraken niet verder vooruit te schuiven. Daarbij konden we niet om het feit heen dat de kappersbranche de afgelopen jaren een klap heeft gehad. Toch ligt het afgesproken percentage loonsverhoging wél boven het landelijk gemiddelde en zulke stijgingen heeft de branche ook de komende cao’s nodig, zodat kappers in deze branche willen blijven werken. Op dit moment is er (te) veel verloop naar andere bedrijfstakken die interessant zijn voor kappers en waar de cao’s beter geregeld zijn, zoals de zorg.

Afspraken in het kort, zoals deze nu gepland staan:

 • Looptijd: 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.
 • Loonsverhoging: 4,5% per 1 juli 2022. Ook voor BBL-lonen en de meeste toeslagen zoals de stagevergoeding.
 • Uitbreiding vakantiedagen o.b.v. aantal dienstjaren met één dag.
 • Vakantiedagen o.b.v. leeftijd vervallen per 1-1-2023. Huidige rechten blijven behouden.
 • Inleveren vakantiedagen bij ziekmelden wordt teruggebracht van vier naar twee dagen.
 • Ontvangen van extra vakantiedagen bij niet-ziekmelden wordt teruggebracht van twee dagen naar één dag.
 • Er wordt geld vrijgemaakt voor opleiding/training/loopbaan en voor de budgetcoach.
 • ANKO en Bonden hebben studie-afspraken gemaakt, waarbij bonden hebben aangegeven dat daarbij alles in het licht moet staan van betere arbeidsvoorwaarden.

Een MOOIe basis
FNV MOOI is blij dat de cao er is en de leden akkoord hebben gegeven op het behaalde resultaat. Het is MOOI dat sociale partners overeenstemming met elkaar hebben bereikt over het realiseren van een kortlopende cao van één jaar en dat er 4,5% aan loonsverhoging ligt. Met deze cao is een basis gecreëerd waarop verder gebouwd kan worden aan een degelijke, lonende cao in de toekomst. Deze nieuwe onderhandelingen zullen volgend jaar van start gaan en ook hierbij geldt dat het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden het uitgangspunt blijft, zodat werknemers zich weer gewaardeerd voelen en blij zijn om in deze MOOIe branche te werken.

Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier