Werknemerspensioen en pensioenopbouw voor ZZP’ers. Hoe denken jullie erover?

FNV MOOI is al geruime tijd bezig met het vormgeven van het pensioen (uitgesteld loon) voor later. Inmiddels is het duidelijk wat de grote lijnen van het landelijke pensioenakkoord zijn; deze moeten uiterlijk in 2026 verplicht ingevoerd zijn. Nu is het belangrijk invulling te geven aan het pensioen voor werknemers in onze branche. En als het aan FNV MOOI ligt, wordt er ook voor ZZP’ers de mogelijkheid gecreëerd vrijwillig deel te nemen aan dit pensioen.

Hele uiterlijke verzorging
Op dit moment is er in onze branches alleen een pensioen geregeld voor de kappers werknemers en die regeling is verplicht. FNV MOOI zou het liefst voor de hele uiterlijke verzorging een regeling of meerdere regelingen maken. Alle werkenden zouden deel moeten kunnen nemen aan een regeling, ook de jongste werknemers en werkgevers. Deze mening van FNV MOOI komt voort uit de gesprekken die wij de laatste tijd met leden voerden en de uitkomsten uit de enquête die wij onlangs  aan al onze leden stuurden.

Pensioen
De laatste jaren heeft FNV MOOI regelmatig geschreven over de pensioenregels en dat de pensioenfondsen het daar moeilijk mee hebben. De moeilijkheden komen voort uit regelgeving vanuit de overheid en de Nederlandse Bank, de zeer lage rente op sparen en omdat we steeds ouder worden. In een fonds waar veel jonge deelnemers zitten, zoals bij de kappers, pakt dat extra slecht uit. Toch is sparen voor later zeer belangrijk. Met alleen je AOW (pensioen vanuit de overheid) kun je geen leuke dingen doen, want daar is de AOW-uitkering veel te laag voor. Op tijd starten met sparen voor later is dus belangrijk (98% van de deelnemers uit de onlangs gehouden enquête vond dit ook). Hiervoor voert FNV MOOI gesprekken met de brancheorganisatie.

Visie FNV MOOI
Op dit moment beginnen kappers pas op hun 21ste te sparen voor hun pensioen, samen met hun werkgever. In andere bedrijfstakken begin je met sparen zodra je start met werken. Ook de hoogte van de pensioenpremie is voor kappers lager dan voor bijvoorbeeld de zorg, detailhandel of de horeca; in deze branches leggen de werkgevers meer in. Doordat die premie lager is, zal straks ook de uitbetaling van het pensioen lager zijn. FNV MOOI wil dat samen met jou graag anders zien, zodat werknemers straks – net als bijvoorbeeld in de horeca, detailhandel en zorg – een pensioen krijgen waar ze iets aan hebben. Maar FNV MOOI wil méér. Namelijk: groeien naar een pensioen voor iedereen die werkt in de uiterlijke verzorging, waar ook ZZP’ers zich vrijwillig bij aan kunnen sluiten. Dit alles moet natuurlijk geregeld worden voor zo min mogelijk kosten.

Uitslagen enquête leden
FNV MOOI gaat in gesprekken met de brancheorganisatie bespreken hoe wij in de branche, binnen die nieuwe regels, het pensioen voor jou vorm kunnen geven en hoeveel de werkgever moet bijdragen aan jouw pensioen. Daarnaast kijken wij wat wij voor ZZP’ers kunnen doen. Wij hebben onze leden daarom gevraagd wat zij belangrijk vinden en hoe zij over bepaalde zaken m.b.t. hun pensioen denken.
De belangrijkste uitkomsten vanuit de gesprekken en de enquête:
Iedereen vindt sparen voor later belangrijk en ook vindt iedereen het belangrijk dat je gemiddeld moet sparen wat andere branches ook sparen, zodat je aan het eind van de rit een beter pensioen overhoudt. De meerderheid geeft aan zich best wel eens zorgen te maken of ze later de huur, hypotheek of boodschappen kunnen betalen. Bijna alle ondervraagde werknemers willen beginnen met sparen zodra zij beginnen met werken. Werknemers vinden dat werkgevers in verhouding meer zouden moeten bijdragen dan dat ze zelf doen en ZZP’ers die toetreden tot een pensioenregeling zouden graag zelf uitmaken wat zij inleggen.

 

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier