De belangrijkste cao-punten en -wijzigingen

 • Looptijd van (opnieuw) één jaar 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.
 • Geen uitbreiding van loongebouw B. Dit betekent dat een werkgever er nu niet voor kan kiezen om loongebouw b te gaan toepassen, tenzij het al wordt toegepast.
  Er is een onderzoek gestart naar loongebouw A en B.
  Zie cao art. 4.2: loongebouw A en B.
 • Loon + 9%
  + 6% per 01.07.2023 en + 3% per 01.02.2024.
  De loonstijging wordt gehanteerd over de cao-lonen of over de wettelijk minimumlonen (WML) als deze hoger liggen dan de cao-lonen. Dit geldt dus alleen voor jou als de loonstijging van het WML hoger is dan 6% (juli 2023) of 3% (februari 2024).
  Zie cao art. 4.3: Bruto maandlonen per 1 juli 2023.
 • Afschaffing lage BBL-lonen.
  De lagere loontabellen voor de BBL-leerling vind je niet meer terug in deze cao. De BBL-leerling wordt ingedeeld in één van de Junior Stylisten-functies.
  Zie cao art. 4.3 Bruto maandlonen per 1 juli 2023.
 • Toeslagen en vergoedingen + 6% per 01.07.2023 en + 3% per 01.02.2024.
  Zoals diploma- en deelcertificatentoeslag, stagevergoeding, toeslag voor het verzorgen van een training en vakantietoeslag.
  Een toelichting op alle toeslagen en vergoedingen: zie cao art. 5.1 t/m 5.9.
 • Stijging km-vergoeding woon-werkverkeer.
  Vanaf 01.07.2023 naar € 0,21 en vanaf 01.01.2024 naar € 0,22.
  Deze wordt uitbetaald met de salarisbetaling. Je dient daarvoor een declaratie in te dienen met daarop de dagen dat je voor werk hebt gereisd.
  Zie cao art. 5.6: Reiskosten woon-werkverkeer.Afschaffing gemaximeerde staffel in de km-vergoeding
  De staffels die werden gehanteerd in de cao 2022/23 zijn geschrapt. In de nieuwe kappers-cao vindt er vergoeding plaats op basis van jouw daadwerkelijk gereisde kilometers. Is je reisafstand onder de 10 km voor een enkele reis, dan krijg je geen reiskostenvergoeding. Ook is er een maximum van 40 km voor een enkele reis. Woon je verder weg dan 40 km, dan krijg je tot 40 km vergoed. Deze regeling pakt in de meeste gevallen beter uit dan de vorige regeling.
  Zie cao art. 5.6: Reiskosten woon-werkverkeer.
 • Verplichte trainingen/scholing worden betaald
  Verplichte trainingen/ scholing/ cursussen/ shows/ demonstraties/ introductiebijeenkomsten worden vergoed door jouw werkgever en de werkgever moet deze zoveel mogelijk tijdens werktijd aanbieden.
  In overleg besluit jij met je werkgever op welke momenten scholing plaatsvindt, waarbij rekening gehouden wordt met werk, privé en zorgtaken. Extra kosten waaronder studiemateriaal, de extra reiskosten die jij moet maken om aan deze scholing deel te nemen en een eenvoudige maaltijd, worden vergoed. Scholing buiten werktijd wordt in overleg met jou gecompenseerd in geld of tijd. Het studiemateriaal voor de BBL-opleiding wordt niet vergoed.
  Zie cao art. 6.6: Scholing.
 • Scholingssubsidies
  Er is opnieuw geld vrijgemaakt voor twee aparte regelingen, zodat jij je als kapper-werknemer kunt blijven ontwikkelen in en buiten je vakgebied. Regeling 1: 200 euro voor scholing, bijscholing of specialisatie in de kappersbranche.
  Deze regeling loopt via je werkgever. Hiervoor kan hij/zij subsidie aanvragen. In het eerste halfjaar (01.07.2023 tot 01.01.2024) kun je zelf kiezen waaraan je het bedrag besteedt (vaktechniek, bezoeken van vak-evenementen etc.). Heb je op 1 januari 2024 nog geen gebruik gemaakt van de regeling, dan overleg je met je werkgever hoe jullie dit bedrag gaan inzetten.Regeling 2: dit budget mag je ook gebruiken buiten de kappersbranche voor bijvoorbeeld omscholing, een loopbaancoach of een budgetcoach. Bij deze tweede regeling – die via het Branche Platform Kappers (BPK) loopt – kun je gebruikmaken van een hoger budget (maximaal 750 euro). Let op: wees er snel bij, want op is op!Er wordt op dit moment gewerkt aan een speciaal reglement voor de twee regelingen. Deze wordt in de komende weken afgerond en zullen wij hier toevoegen.
  Zie cao art. 6.1: Opleidingsstimulans.
 • Pensioenregeling: de wet toekomst pensioenen wordt uitgewerkt. Cao-partijen hebben de intentie om het huidige pensioen te handhaven.
 • Cao-partijen zullen deze lopende cao-periode aandacht besteden aan individueel maatwerk bij palliatieve zorg en rouwverlof.

 

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier