De belangrijkste cao-wijzigingen

De belangrijkste cao-wijzigingen (cao 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023)
Hier vind je, in volgorde van de cao, de belangrijkste cao-wijzigingen (cao 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 t.o.v. de cao die hiervoor van kracht was). Je leest hier de populaire tekst.

 • Arbeidsovereenkomst vaste dienst
  Je werkgever is verplicht jou informatie te verstrekken, zodra jij in vaste dienst komt. Deze informatie is gebundeld in de arbeidsovereenkomst, die is gebaseerd op de cao. Denk bij deze informatie aan zaken zoals je loon, je functie, je werktijden, de dagen die je werkt en de dagen waarop jij koopavonden werkt. (In artikel 2.1 b vind je de volledige cao-tekst).
 • Arbeidsovereenkomst tijdelijk dienstverband
  Je werkgever is verplicht jou schriftelijk te informeren in een arbeidsovereenkomst, zodra jullie hebben afgesproken dat jij tijdelijk in dienst komt. In deze arbeidsovereenkomst staan zaken zoals je loon, je functie, je werktijden, de dagen die je werkt en de dagen waarop jij koopavonden werkt. (In artikel 2.2 a vind je de volledige cao-tekst).
 • Stagiaires die ook werknemer zijn
  De stagevergoeding is, net als een aantal andere vergoedingen, ook verhoogd met 4,5%. Loop je niet alleen stage in het bedrijf maar werk je ook uren naast je stage, dan val je voor dit deel onder de volledige cao en word je betaald volgens de cao (dat is minimaal Junior Stylist 1e, 2e of 3e jaar en dat is nooit minder dan het wettelijk minimumloon). (In artikel 2.3 c vind je de volledige cao-tekst).
 • Loongebouw B: het variabel beloningssysteem
  Voldoet jouw werkgever aan de vereisten om in zijn salon te werken met loongebouw B en word jij daarom uitbetaald volgens loongebouw B, dan mag de betaling aan jou nooit minder zijn dan het bedrag in loongebouw A minus 2%. Ook mag het nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon (WML). Om een hoger loon te krijgen dan het loon in loongebouw A moet je aan een bepaalde norm voldoen. Die norm staat beschreven in de cao. (In artikel 4.2 c vind je de volledige cao-tekst).
 • Loonsverhoging van 4,5%
  Val je onder de kappers-cao, dan krijg je 4,5% loonsverhoging per 1 juli 2022. Je krijgt deze verhoging ook op een aantal toeslagen. Het gaat dan bv. om: diplomatoeslag, het verzorgen van een training, stagevergoeding en het maximale bedrag aan reiskosten. Deze toeslagen zijn dus ook + 4,5%.
  Word je ontslagen, dan is je transitievergoeding, je eventuele niet opgenomen vakantiedagen en je WW-uitkering ook 4,5% hoger dan het zou zijn geweest in 2021.
  Let op: De werkgever mag jou nooit onder het wettelijk minimumloon (WML) en onder de minimumvakantietoeslag betalen. (De tabel met de nieuwe bruto maandlonen van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 vind je in de cao bij art. 4.3).
 • De functie Junior Stylist
  Met ingang van deze cao (1 juli 2022 t/m 30 juni 2023) en door wetgeving wordt er in de functie Junior Stylist onderscheid gemaakt. Volg jij een eerste of tweedejaars BBL-opleiding? Dan val je onder de functie JS BBL. Alle overige studenten vallen onder de functie JS geen BBL. Bijvoorbeeld studenten die geen BBL-opleiding volgen maar wel een avondopleiding (BOL) en overdag werken of studenten die op een particuliere school hun opleiding volgen en in de vakantie werken. (De bijbehorende lonen vind je in de loontabellen bij art. 4.3).
 • Ingangsdata loonsverhogingen i.v.m. leeftijd of ervaring
  Je loon kan ook gedurende het jaar stijgen, omdat je jarig bent geweest of omdat je meer ervaringsjaren hebt opgebouwd. (De tabel met de ingangsdata van de loonsverhogingen m.b.t. leeftijd en ervaring vind je in de cao bij art. 4.6.).
 • Overgangsregeling Haarstylist 3
  Als jij onder de overgangsregeling van Haarstylist 3 valt, dan heb jij ook recht op een loonsverhoging van 4,5%. (In artikel 4.7 vind je de volledige cao-tekst).
 • Verplichte evenementen buiten werktijd
  Legt de werkgever jou buiten werktijd verplichte korte cursussen, shows, demonstraties en introductiebijeenkomsten op, dan krijg jij als werknemer deze uren voor 100% vergoed in vrije tijd. (In artikel 5.8 vind je de volledige cao-tekst).
 • Opleidingen op kappersgebied en daarbuiten
  Om jouw werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren en je arbeidsmarktpositie daarmee op orde te houden, is het goed dat er geïnvesteerd wordt in jouw vakbekwaamheid. De branche heeft geld vrijgemaakt voor twee regelingen. De ene regeling is voor scholing, bijscholing of specialisatie in de kappersbranche en de tweede regeling mag je ook gebruiken buiten de kappersbranche voor bijvoorbeeld omscholing, een loopbaancoach of een budgetcoach. Voor de eerste regeling kun jij 200 euro aanvragen. Deze regeling loopt via je werkgever. Hiervoor kan je werkgever subsidie aanvragen. Voor jou betekent dit dat jij in het eerste halfjaar (gerekend vanaf 1 juli 2022 tot 1 januari 2023) kunt kiezen waaraan je het bedrag wilt besteden (vaktechniek, bezoeken van evenementen etc.). Heb je op 1 januari 2023 nog geen gebruik gemaakt van deze regeling, dan kun je vanaf dat moment overleggen met je werkgever hoe jullie dit bedrag gaan inzetten.
  Voor de tweede regeling kun je een hoger bedrag aanvragen. De regeling loopt via het Branche Platform Kappers (BPK).
  (In artikel 6.1 vind je de volledige cao-tekst).
 • Extra vakantiedagen i.v.m. leeftijd
  Op 1 januari 2023 stopt de opbouw van het verkrijgen van extra vakantiedagen in verband met je leeftijd. De rechten die een werknemer tot 1 januari 2023 heeft opgebouwd blijven wel behouden. (In artikel 7.1 b vind je de volledige cao-tekst).
 • Extra vakantiedagen i.v.m. de duur van jouw dienstverband
  Je ontvangt extra vakantiedagen als je langer bij dezelfde werkgever in dienst bent. Hoe langer je voor je werkgever werkt, hoe meer vakantiedagen je dat oplevert. Ben je vijf tot tien jaar in dienst, dan krijg je er deze cao (1 juli 2022 t/m 30 juni 2023) per jaar één vakantiedag bij. (In artikel 7.1 c vind je de volledige cao-tekst).
 • Vrij vanwege familieomstandigheden
  Het verlof voor bijzondere familieomstandigheden is uitgebreid. Niet alleen als je trouwt, maar ook bij een geregistreerd partnerschap krijg je twee vrije dagen. Bevalt je partner, dan heb jij als ouder recht op vrij voor het aantal uren dat je per week (één week) werkt. (In artikel 7.13 b vind je de volledige cao-tekst).
 • Wat ziekmelden betekent voor je vakantiedagen
  Tot 1 januari 2023 geldt de oude regeling. Als je niet ziek bent (geweest), dan heb je per half jaar recht op één extra vakantiedag naar rato. Als jij je echter meerdere malen ziekmeldt in een jaar, dan kunnen er dagen in mindering worden gebracht op jouw vakantiesaldo. Dat was maximaal vier dagen naar rato per kalenderjaar.
  Per 1 januari 2023 is de nieuwe regeling van kracht. Dit betekent dat je bij niet ziekmelden recht hebt op één dag naar rato per kalenderjaar, maar als jij je ziekmeldt kunnen er niet meer dan twee dagen naar rato per kalenderjaar worden ingehouden. (In de artikelen 7.8 a en 8.3 a vind je de volledige cao-teksten).
 • Nadenken over verbeteringen Loongebouw en kwaliteit diploma
  Tijdens de cao-onderhandelingen voor de cao van juli 2022 t/m juni 2023 hebben bonden met ANKO afgesproken dat zij verbeteringen willen aanbrengen in het loongebouw en dat zij verbeteringen willen in de kwaliteit van het diploma.
  Bonden hebben daarbij aangegeven dat dit positief moet uitwerken op de cao. (De tekst is in een aparte overeenkomst opgenomen). Tijdens de cao-onderhandelingen voor de cao van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 zijn hier verdere stappen in genomen. Kijk hier voor de ontwikkelingen.
 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier