Pot Loopbaanbudget kappers leeg + overige scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden

In de kappers-cao 2023/24 zijn regelingen opgenomen die jou stimuleren jezelf te blijven ontwikkelen, zowel binnen als buiten de kappersbranche. Deze scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden staan los van verplichte vakscholing; die betaalt je werkgever. Met de Opleidingssubsidie kies je zelf welke vakgerichte opleiding je volgt, mits je deze vóór 1 januari 2024 aanvraagt bij je werkgever én volgt. Je werkgever heeft hiervoor € 200,-  per kapper-werknemer beschikbaar.
De subsidiepot van het eerste aanvraagtijdvak van het Loopbaanbudget kappers is inmiddels leeg. Op 1 maart 2024 is er een volgend aanvraagtijdvak. Verder is er nog één keer de mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen via het UWV.

Advies: vraag voor het Loopbaanbudget en het STAP-budget direct de eerste dag van het aanvraagtijdvak subsidie aan! Voor het STAP-budget geldt dat je het beste om 10.00 uur ’s ochtends klaar kunt zitten om je aan te melden.  

Verplichte scholing
Alle opleidingen, cursussen, trainingen, shows, demonstraties en introductiebijeenkomsten die jouw werkgever verplicht stelt voor jou als werknemer en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van jouw functie (vakbekwaamheid) moet jouw werkgever kosteloos en zo veel mogelijk tijdens werktijd aanbieden. Uitzondering hierop is de BBL-opleiding.
In overleg met jou besluit jouw werkgever op welk moment scholing plaatsvindt, waarbij hij rekening houdt met werk, privé en zorgtaken.
Alle aan verplichte scholing bestede uren gelden als werktijd. De uren die boven de gebruikelijke werktijd uitkomen, worden in overleg in tijd of geld gecompenseerd. Jouw werkgever vergoedt tevens de eventuele extra kosten, waaronder studiemateriaal en de extra reiskosten, die jij moet maken om aan scholing deel te nemen. Het betreft hier niet de kosten voor lesmateriaal ten behoeve van de BBL-opleiding.
Scholing moet zo veel mogelijk tijdens werktijd plaatsvinden of aansluiten op de normale werktijd. Een rustperiode van minimaal een half uur tussen de normale werktijd en de scholing is dan verplicht. Jij als werknemer hebt daarbij recht op een eenvoudige maaltijd. Die komt voor rekening van je werkgever. Kijk voor meer informatie in de kappers-cao

Opleidingssubsidie
Deze subsidie van € 200,-  is voor iedere kapper-werknemer die onder de cao valt en geldt alleen voor besteding binnen de kappersbranche. Je kunt het bedrag gebruiken voor vakgerichte opleidingen, vakgerichte trainingen en vakgerichte cursussen in de kappersbranche, maar ook voor het bezoeken van vakgerichte evenementen en beurzen of vakgerichte demonstraties. Je mag het bedrag besteden in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.
Let op: Tot 1 januari 2024 mag jij zelf aangeven welke cursus je wilt volgen of welk evenement je wilt bezoeken, mits het vakgericht is. Heb je op 1 januari 2024 het geld nog niet gebruikt, dan kijk je samen met je werkgever hoe je dit budget aanwendt en wat je ermee kunt doen.

Kijk hier voor alle informatie, voorwaarden en hoe aan te vragen: de-belangrijkste-punten-van-de-drie-regelingen/.

STAP-Budget
Het STAP-budget stopt. Je kunt nog één keer deze subsidie aanvragen en dat is op 15 november 2023 om 10.00 uur. Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000,- per kalenderjaar die werkenden (ook zzp’ers) en werkzoekenden uit alle branches (dus ook kappers, schoonheidsspecialisten, voetverzorgers, nagelstylisten, visagisten en collega’s die werkzaam zijn in de wellness-branche) kunnen aanvragen voor scholing en ontwikkeling, zowel binnen als buiten jouw branche.
Let op: Je weet niet of je de subsidie ook daadwerkelijk krijgt! Dit laatste aanvraagtijdvak heeft wat extra regels, zoals een erkenning door het ministerie van OCW.

Kijk hier voor alle informatie, voorwaarden en hoe aan te vragen: de-belangrijkste-punten-van-de-drie-regelingen/.

Loopbaanbudget kappers
Vanaf zondag 1 oktober kon het Loopbaanbudget kappers worden aangevraagd. Dit budget is een opleidingsbedrag van maximaal € 750,- (inclusief btw) voor alle kapper-werknemers die onder de cao vallen en die zich bijvoorbeeld willen specialiseren of verdiepen in het kappersvak of zich willen laten bij- of omscholen en een nieuwe stap maken in hun loopbaan. Verder kan het geld ook gebruikt worden voor loopbaanadvies of een budgetcoach.
Net als bij het STAP-budget weet je van tevoren niet of je deze subsidie ook daadwerkelijk ontvangt. Binnen 5,5 dag was het budgetplafond van de eerste aanvraagronde van € 50.000,- bereikt. De pot is dus leeg.
Let op: Op 1 maart 2024 opent tijdvak 2, ook weer met een budget van € 50.000,- . Dit aanvraagtijdvak loopt tot en met 31 mei 2024, maar de kans is groot dat het budget ook deze keer binnen een aantal dagen op is. Wil je gebruikmaken van dit budget, wees er dan op 1 maart heel snel bij, zodat je de meeste kans maakt om het budget ook daadwerkelijk te ontvangen.

Kijk hier voor alle informatie, voorwaarden en hoe aan te vragen: de-belangrijkste-punten-van-de-drie-regelingen/.

 • Vraag
  aan FNV MOOI?

  • Bel 030 - 23 14 221
  • Stel je vraag per e-mail
 • Word lid
  van FNV MOOI

  • Hulp & advies
  • Kortingen op producten
  • Antwoorden op al je vragen
  Klik hier